Як використовувати анімацію з Angular 6

Вступ

Анімація визначається як перехід з початкового стану в кінцевий. Це невід’ємна частина будь-якого сучасного веб-додатку. Анімація не тільки допомагає нам створити чудовий інтерфейс, але й робить додаток цікавим та цікавим у використанні. Добре структурована анімація підтримує взаємодію користувача з додатком та покращує користувальницький досвід.

Angular дозволяє нам створювати анімацію, яка забезпечує нам подібну природну продуктивність, як анімація CSS. У цій статті ми дізнаємось, як ми можемо створювати анімацію за допомогою Angular 6.

Для демонстрації ми використовуватимемо Visual Studio Code.

Передумови

Встановіть код VS та Angular CLI.

Якщо ви новачок у Angular, зверніться до моєї попередньої статті Початок роботи з Angular 6.0, щоб налаштувати середовище розробки Angular 6 на вашому комп'ютері.

Вихідний код

Завантажте вихідний код із GitHub.

Розуміння станів кутової анімації

Анімація передбачає перехід з одного стану елемента в інший. Angular визначає три різні стани для елемента:

 1. Порожній стан - представляє стан елемента, який не є частиною DOM. Цей стан виникає, коли елемент створений, але ще не розміщений у DOM або елемент вилучений з DOM. Цей стан корисний, коли ми хочемо створити анімацію під час додавання або видалення елемента з нашого DOM. Для визначення цього стану в нашому коді ми використовуємо ключове слово void.
 2. Узагальнюючий стан - це також відомо як стан елемента за замовчуванням. Стилі, визначені для цього стану, застосовуються до елемента незалежно від його поточного стану анімації. Для визначення цього стану в нашому коді ми використовуємо *символ.
 3. Спеціальний стан - це власний стан елемента, і його потрібно чітко визначити в коді. Щоб визначити цей стан у нашому коді, ми можемо використовувати будь-яке власне ім’я на наш вибір.

Час переходу анімації

Щоб показати перехід анімації з одного стану в інший, ми визначаємо час переходу анімації в нашому додатку.

Angular забезпечує наступні три властивості синхронізації:

Тривалість

Ця властивість відображає час, який наша анімація виконує від початку (початковий стан) до кінця (кінцевий стан). Ми можемо визначити тривалість анімації такими трьома способами:

 • Використання цілого значення для представлення часу в мілісекундах. Напр. - 500
 • Використання рядкового значення для представлення часу в мілісекундах. Наприклад - "500 мс"
 • Використання рядкового значення для представлення часу в секундах. Наприклад - 0,5 секунди

Затримка

Ця властивість відображає тривалість між тригером анімації та початком фактичного переходу. Ця властивість також має той самий синтаксис, що і тривалість. Щоб визначити затримку, нам потрібно додати значення затримки після значення тривалості у форматі рядка - 'Тривалість затримки'. Затримка - необов’язкова властивість.

Наприклад:

 • "0,3 секунди 500 мс". Це означає, що перехід зачекає 500 мс, а потім триватиме 0,3 с.

Полегшення

Ця властивість відображає, як анімація прискорюється або уповільнюється під час її виконання. Ми можемо визначити полегшення, додавши його як третю змінну в рядок після тривалості та затримки. Якщо значення затримки відсутнє, тоді пом'якшення буде другим значенням. Це також необов’язкова властивість.

Наприклад:

 • `` Заспокоєння 0,3 с 500 мс '' - Це означає, що перехід зачекає 500 мс, а потім триватиме 0,3 с (300 мс) з ефектом полегшення.
 • "300 мс полегшення". - Це означає, що перехід триватиме 300 мс (0,3 с) з ефектом полегшення.

Створення програми Angular 6

Відкрийте командний рядок на вашому комп'ютері та виконайте наступний набір команд:

 • mkdir ngAnimationDemo
 • cd ngAnimationDemo
 • ng нова ngAnimation

Ці команди створять каталог з ім'ям, ngAnimationDemoа потім створять програму Angular з ім'ям ngAnimationвсередині цього каталогу.

Відкрийте програму ngAnimation, використовуючи код VS. Тепер ми створимо наш компонент.

Перейдіть до View >> Integrated Terminal. Це відкриє вікно терміналу у VS Code.

Виконайте наступну команду для створення компонента.

ng g c animationdemo

Це створить наш компонент animationdemoвсередині /src/appпапки.

Щоб використовувати кутову анімацію, нам потрібно імпортувати, BrowserAnimationsModuleщо є модулем для анімації в нашому додатку. Відкрийте файл app.module.ts та включіть визначення імпорту, як показано нижче:

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations'; // other import definitions @NgModule({ imports: [BrowserAnimationsModule // other imports]})

Розуміння синтаксису кутової анімації

Ми напишемо наш анімаційний код всередині метаданих компонента. Синтаксис анімації показаний нижче:

@Component({ // other component properties. animations: [ trigger('triggerName'), [ state('stateName', style()) transition('stateChangeExpression', [Animation Steps]) ] ] })

Тут ми будемо використовувати властивість з назвою animations. Ця властивість прийме масив як вхід. Масив містить один або більше “тригера”. Кожен тригер має унікальну назву та реалізацію. Стан і переходи для нашої анімації потрібно визначити в реалізації тригера.

Кожна функція стану має “stateName”, визначену для однозначної ідентифікації стану та функцію стилю для відображення стилю елемента в цьому стані.

Each transition function has a stateChangeExpression defined to show the change of the state of an element and the corresponding array of animation steps to show how the transition will take place. We can include multiple trigger functions inside the animation property as comma separated values.

These functions trigger, and state and transition are defined in the @angular/animations module. Hence, we need to import this module in our component.

To apply animation on an element, we need to include the trigger name in the element definition. Include the trigger name followed by @ symbol in the element tag. Refer to the sample code below:

This will apply the trigger changeSize to the iv> element.

Let us create a few animations to get a better understanding of the Angular animation concepts.

Change Size Animation

We will create an animation to change the size of a iv> element on a button click.

Open the animationdemo.component.ts file and add the following import definition:

import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations';

Add the following animation property definition in the component metadata:

animations: [ trigger('changeDivSize', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', width: '100px', height: '100px' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', width: '200px', height: '200px' })), transition('initial=>final', animate('1500ms')), transition('final=>initial', animate('1000ms')) ]), ]

Here we have defined a trigger changeDivSize and two state functions inside the trigger. The element will be green in the “initial” state and will be red with an increased width and height in the “final” state.

We have defined transitions for the state change. Transition from “initial” state to “final” will take 1500ms and from “final” state to “initial” will take 1000ms.

To change the state of our element we will define a function in the class definition of our component. Include the following code in the AnimationdemoComponent class:

currentState = 'initial'; changeState() { this.currentState = this.currentState === 'initial' ? 'final' : 'initial'; }

Here we have defined a changeState method which will switch the state of the element.

Open animationdemo.component.html file and add the following code:

Change the div size

Change Size

We have defined a button which will invoke the changeState function when clicked. We have defined a iv> element and applied the animation trigger changeDivSize to it. When we click on the button it will flip the state of the element and its size will change with a transition effect.

Before executing the application, we need to include the reference to our Animationdemo component inside the app.component.html file.

Open app.component.html file. You can see we have some default HTML code in this file. Delete all the code and put the selector of our component as shown below:

To execute the code run the ng serve command in the VS code terminal window. After running this command, it will ask to open //localhost:4200 in the browser. So, open any browser on your machine and navigate to this URL. You can see a webpage as shown below. Click on the button to see the animation.

Original text


Balloon effect animation

In the previous animation, the transition happened in two directions. In this section, we will learn how to change the size from all directions. It will be similar to inflating and deflating a balloon, hence the name balloon effect animation.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('balloonEffect', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', transform: 'scale(1)' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', transform: 'scale(1.5)' })), transition('final=>initial', animate('1000ms')), transition('initial=>final', animate('1500ms')) ]),

Here, instead of defining the width and height property, we are using the transform property to change the size from all directions. The transition will occur when the state of the element is changed.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Balloon Effect

Here we have defined a div and applied the CSS style to make it a circle. Clicking on the div will invoke the changeState method to switch the element’s state.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Fade In and Fade Out animation

Sometimes we want to show animation while adding or removing an element on the DOM. We will see how to animate the addition and removal of an item to a list with a fade-in and fade-out effect.

Add the following code inside the AnimationdemoComponent class definition for adding and removing the element in a list:

listItem = []; list_order: number = 1; addItem() { var listitem = "ListItem " + this.list_order; this.list_order++; this.listItem.push(listitem); } removeItem() { this.listItem.length -= 1; }

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('fadeInOut', [ state('void', style({ opacity: 0 })), transition('void *', animate(1000)), ]),

Here we have defined the trigger fadeInOut. When the element is added to the DOM it is a transition from void to wildcard (*) state. This is denoted using void =>; *. When the element is removed from the DOM, it is a transition from wildcard (*) to void state. This is denoted using * =>; void.

When we use the same animation timing for both directions of the animation, we use the shorthand syntax <;=>. As defined in this trigger, the animation from void =&gt; * and * => void will take 1000ms to complete.

Add the following HTML code in app.component.html file.

Fade-In and Fade-Out animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the fadeInOut trigger to the <li> element, which will show a fade-in and fade-out effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Enter and Leave animation

When adding to the DOM, the element will enter the screen from the left. When deleting, the element will leave the screen from the right.

The transition from void => * and * => void is very common. Therefore, Angular provides aliases for these animations:

 • for void => * we can use ‘:enter’
 • for * => void we can use ‘:leave’

The aliases make these transitions more readable and easier to understand.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('EnterLeave', [ state('flyIn', style({ transform: 'translateX(0)' })), transition(':enter', [ style({ transform: 'translateX(-100%)' }), animate('0.5s 300ms ease-in') ]), transition(':leave', [ animate('0.3s ease-out', style({ transform: 'translateX(100%)' })) ]) ])

Here we have defined the trigger EnterLeave. The ‘:enter’ transition will wait for 300ms and then run for 0.5s with an ease-in effect. Whereas the ‘:leave transition will run for 0.3s with an ease-out effect.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Enter and Leave animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the EnterLeave trigger to the <li> element that will show the enter and leave effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Conclusion

In this article, we’ve learned about Angular 6 animations. We explored the concept of animation states and transitions. We also saw a few animations in action with the help of a sample application.

Please get the source code from GitHub and play around to get a better understanding.

If you’re preparing for interviews, read my article on C# Coding Questions For Technical Interviews.

See Also

 • ASP.NET Core — Using Highcharts With Angular 5
 • ASP.NET Core — CRUD Using Angular 5 And Entity Framework Core
 • CRUD Operations With ASP.NET Core Using Angular 5 And ADO.NET
 • ASP.NET Core — Getting Started With Blazor
 • CRUD Using Blazor with MongoDB
 • Creating An SPA Using Razor Pages With Blazor

Originally published at //ankitsharmablogs.com/