Встановіть та налаштуйте FTP-сервер у Redhat / Centos Linux

FTP розшифровується як Протокол передачі файлів. Він був написаний Абхаєм Бхушаном і опублікований під назвою RFC 114 16 квітня 1971 року. Він підтримується усіма операційними системами та браузерами. Він побудований на архітектурі клієнт-сервер.

Як встановити та налаштувати FTP-сервер у Redhat / Centos Linux

Крок 1: Ми використаємо localhost для нашої машини для налаштування ftp-сервера.

Крок 2: Встановіть пакет vsftpd (дуже захищений демон FTP).

yum install -y vsftpd

Крок 3: Запустіть FTP-сервер, коли систему ввімкнено.

systemctl enable vsftpd.service

Крок 4: Перевірте статус ftp-сервера

systemctl status vsftpd.service

Крок 5: Налаштуйте пакет vsftpd. Ми будемо редагувати /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

Change the line which contain anonymous_enable=NO to anonymous_enable=YES

This will give permit any one to access FTP server with authentication.

Change the following to YES

local_enable=YES

write_enable=YES

Step 6: Start the FTP Server

systemctl start vsftpd.service

Step 7: Install the FTP Client

yum install -y lftpd

Step 8: Connect ftp to localhost

lftp localhost

Original text