Найкращі підручники з CSS та CSS3

Каскадні таблиці стилів (CSS)

CSS - скорочення від каскадних таблиць стилів. Вперше він був винайдений у 1996 році, і зараз він є стандартною функцією всіх основних веб-браузерів.

CSS дозволяє розробникам контролювати, як виглядають веб-сторінки, "стилізуючи" структуру HTML цієї сторінки.

Специфікації CSS підтримуються Консорціумом World Wide Web (W3C).

Ви можете створити деякі досить дивовижні речі лише в CSS, наприклад, цю гру на чистому CSS Minesweeper (яка не використовує JavaScript).

Гарним початком є ​​навчальна програма freeCodeCamp Вступ до базового CSS.

Ще однією порадою для початківців є W3C - “Починаючи з HTML + CSS”, яка вчить створювати таблицю стилів.

Сайт CSS Zen Garden - чудовий приклад того, як один і той же html може бути оформлений так, щоб виглядати абсолютно унікальним.

Для демонстрації потужності CSS перегляньте «Види в шматках».

Підручники для початку з CSS та CSS3

Найкраще місце для початку вивчення CSS - це 2-годинне введення FreeCodeCamp у підручник з CSS.

Тоді, якщо ви відчуваєте себе більш азартними, у нас є цілий 12-годинний курс, який детально охоплює HTML, HTML5 та CSS.

Flexbox

Flexbox - це новий спосіб структурувати вміст у CSS3. Це чудовий спосіб створити чуйні веб-сайти, які добре працюють на різних розмірах екрана та замовляють вміст.

Існує 3 простих кроки для використання Flexbox:

 1. Перетворіть батьківський контейнер на гнучкий контейнер за допомогою display: flex;
 2. Налаштуйте компонування різних контейнерів за допомогою flex-direction
 3. Налаштуйте розміщення елементів у контейнері, використовуючи такі властивості, як justify-content, align-itemsтощо

Flexbox дозволяє ефективно розкласти, вирівняти та відрегулювати простір між різними елементами сторінки, навіть якщо ви не знаєте їх точного розміру. Натомість елементи та контейнери динамічні, і вони «гнуться», щоб найкраще заповнити наявний простір.

 • основна вісь : основна вісь гнучкого контейнера, вздовж якої розкладені гнучкі предмети. Майте на увазі, що це може бути горизонтальним або вертикальним залежно відflex-directionвластивості.
 • головний старт | головний кінець :Елементи гнучкі розміщуються в контейнері від main-startдо main-end.
 • основний розмір : Основним розміром елемента гнучкого елемента, який може бути його ширина або висота, є основний розмір предмета.
 • поперечна вісь : вісь, яка перпендикулярна до головної осі. Напрямок поперечної осі залежить від напрямку головної осі.
 • перехресний старт | крос-кінець : Flex лінія і елементи розміщені в гнучкому контейнері починаючи зcross-startдоcross-endстороні.
 • розмір хреста : поперечний розмір елемента (ширина чи висота) виступає як розмір хреста предмета.

Розмітка сітки

Розкладка сітки CSS, просто відома як Grid, - це схема розміщення, яка є найновішою та найпотужнішою в CSS. Він підтримується усіма основними браузерами і забезпечує спосіб розташування елементів на сторінці та переміщення їх.

Він може автоматично призначати елементи областям , розміру та змінювати їх розмір, дбати про створення стовпців та рядків на основі визначеного вами шаблону, і виконує всі обчислення за допомогою нещодавно введеної frодиниці.

Чому сітка?

 • Ви можете легко мати сітку з 12 стовпців з одним рядком CSS. grid-template-columns: repeat(12, 1fr)
 • Сітка дозволяє рухати речі в будь-якому напрямку. На відміну від Flex, де ви можете переміщати елементи по горизонталі ( flex-direction: row) або по вертикалі ( flex-direction: column) - а не одночасно одночасно - Grid дозволяє переміщати будь-який елемент сітки в будь-яку заздалегідь визначену область сітки на сторінці. Предмети, які ви переміщуєте, не повинні бути поруч.
 • За допомогою CSS Grid ви можете змінити порядок елементів HTML, використовуючи лише CSS . Перемістіть щось зверху вправо, перемістіть елементи, які знаходились в нижньому колонтитулі, на бічну панель і т. Д. Замість того, щоб переміщувати від до в HTML, ви можете просто змінити його розміщення за grid-areaдопомогою таблиці стилів CSS.

Сітка проти Flex

 • Flex є одновимірним - або горизонтальним, або вертикальним, тоді як Grid є двовимірним, тобто ви можете переміщати елементи як у горизонтальній, так і у вертикальній площинах
 • У Grid ми застосовуємо стилі макета до батьківського контейнера, а не до елементів. Flex, з іншого боку, націлений на гнучкий елемент для набору властивостей , таких як flex-basis, flex-growіflex-shrink
 • Grid та Flex не є взаємовиключними. Ви можете використовувати обидва для одного проекту.

Перевірка сумісності браузера з @supports

В ідеалі, коли ви створюєте сайт, ви проектуєте його за допомогою Grid і використовуєте Flex як запасний варіант. Ви можете дізнатися, чи підтримує ваш браузер сітку з @supportправилом CSS (він же функціональний запит). Ось приклад:

.container { display: grid; /* display grid by default */ } @supports not (display: grid) { /* if grid is not supported by the browser */ .container { display: flex; /* display flex instead of grid */ } }

Починаємо

Щоб зробити будь-який елемент сіткою, вам потрібно призначити його displayвластивість gridприблизно так:

.conatiner { display: grid; }

І це все. Ви щойно створили свою .containerсітку. Кожен елемент всередині .containerавтоматично автоматично стає елементом сітки.

Визначення шаблонів

Рядки та стовпці

grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr; grid-template-rows: auto 300px;

Райони

grid-template-areas: "a a a a" "b c d e" "b c d e" "f f f f";

або

grid-template-areas: "header header header header" "nav main main sidebar";

Області сітки

Ось декілька зразків коду щодо визначення та призначення областей сітки:

.site { display: grid; grid-template-areas: /* applied to grid container */ "head head" /* you're assigning cells to areas by giving the cells an area name */ "nav main" /* how many values kind of depends on how many cells you have in the grid */ "nav foot"; } .site > header { grid-area: head; } .site > nav { grid-area: nav; } .site > main { grid-area: main; } .site > footer { grid-area: foot; }

frблок

Grid introduces a new fr unit, which stands for fraction. The good thing about using the fr unit is that it takes care of calculations for you. Using fr avoids margin and padding issues. With % and em etc. it becomes a math equation when calculating grid-gap. If you used fr unit, it’ll automatically calculate both column and gutter sizes and adjust the size of the columns accordingly. Plus there will be no bleeding gaps at the end either.

Examples

Changing the order of elements based on screen size

Let’s say you want to move the footer to the bottom on small screens and to the right on bigger screens, and there’s a bunch of other HTML elements in between the two.

The simple solution is to change the grid-template-areas based on the screen size. You can also change the number of columns and rows based on the screen size, too. This is a much cleaner and simpler alternative to Bootstrap’s Grid system (col-xs-8 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3).

.site { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; grid-template-areas: "title title" "main header" "main sidebar" } @media screen and (min-width: 34em) { /* If the screen is big enough, use a different template for grid areas */ .site { grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr; grid-template-areas: "title title title" "main header header" "main sidebar footer" } }

More Information:

 • CSS Grid Palyground by Mozilla: Great starting point if you’re new to CSS Grids. It has visuals to help you understand the terminology easily
 • YouTube: Morten Rand-Hendriksen: CSS Grid Changes Everything (About Web Layouts): This presentation will convince you in less than an hour why CSS Grids are cool and why/how you should use them.
 • Videos: Learn Grid Layout Video Series by Rachel Andrew: Rachel Andrew is an expert on the subject. The video titles may look strange and overwhelming, but the content is short and to the point
 • Book: Get Ready for CSS Grid Layout by Rachel Andrew

Selectors

Selectors are CSS rules to target HTML elements to apply styles. Tag names, class names, ids, and attributes are some of the hooks used as selectors.

Selector Syntax

Selectors arranged in a specific sequence build up to a rule to target elements. An example:

/* selects anchor tags */ a { color: orange; } /* selects elements with hero class */ .hero { text-align: center; }

Type of Selectors

 • TypeDescription are Type selectors and Tag names are used to select elements such as h1 or a.
 • Universal Selectors apply to all elements.
 • div * matches all elements within div elements.
 • Attribute Selectors are Selectors that target elements based on their attributes [and optionally, their values].
 • h1[title] selects h1 elements with title attribute.
 • Class Selectors are Selectors that target elements using their class names.
 • ID Selectors are Selectors that use ID to target elements. #logo selects the element with logo as ID.
 • Pseudo-class Selectors are Special selectors that target elements based on their state. a:hover selector applies style when pointer hovers over links.

Selector Combinators

Combinator: Purpose white spaceDescendant combinator. .nav li selects all li children within the class .nav, including nested li elements.>Child combinator. .menu > li selects all li that are direct children of elements with .menu class.+Adjacent sibling combinator. .logo + h1 targets h1 that is an immediate sibling to .logo class.~General sibling combinator. header ~ div targets div elements that are siblings to header elements.

This section details all of these electors.

More Information:

You can learn more about selectors on these resources:

 • Official CSS3 Selectors specification
 • Selectors page on Mozilla Developer Network
 • CSS Selectors Cheat Sheet on FreeCodeCamp Guides

Selectors in CSS (cascading style sheets) are determined based on specificity. With this we are able to be more specific on our style rules and override other rules that may be targeting the same element but are not as specific.

The way this specificity hierarchy works is based on weight. This means that an element Selector has a weight of 1 (one), a class selector has a weight of 10 (ten) and a id selector has a weight of 100 (one hundred). We are able to combine different selectors together be more specific on the element we want to change.

As an example:

 p { color: blue; } p .red { color: red; }

Our type selector p will select all p elements in our html document, but it only has a weight of one. In contrast, the class selector has a weight of 11, because we are combining a type selector with a class selector (this selector is matching all p elements with a class of red).

Note:

 • Directly targeted rules will always have precedence over rules which inherit elements from their ancestor.
 • Specificity is only applied when multiple declarations are targeting the same element, and only then this rule is applied.
 • Specificity is usually why some of the style rules do not apply to elements when you would expect them to.

CSS Display

The display property specifies the type of box used for an HTML element. It has 20 possible keyword values. The commonly used ones are:

 .none {display: none} .block {display: block} .inline-block {display: inline-block} .inline {display: inline} .flex {display: flex} .inline-flex {display: inline-flex} .inline-table {display: inline-table} .table {display: table} .inherit {display: inherit} .initial {display: initial}

The display:none property can often be helpful when making a website responsive. For example, you may want to hide an element on a page as the screen size shrinks in order to compensate for the lack of space. display: none will not only hide the element, but all other elements on the page will behave as if that element does not exist.

This is the biggest difference between this property and the visibility: hidden property, which hides the element but keeps all other page elements in the same place as they would appear if the hidden element was visible.

These keyword values are grouped into six categories: