Все, що вам потрібно знати, за посиланням проти за значенням

Що стосується інженерії програмного забезпечення, то існує досить багато неправильно зрозумілих понять і неправильно використаних термінів. За посиланням проти за значенням, безумовно, один з них.

Я пам’ятаю той день, коли я читав цю тему, і кожне джерело, яке я переглядав, здавалося, суперечить попередньому. Потрібен був якийсь час, щоб зрозуміти це. У мене не було вибору, оскільки це основна тема, якщо ви інженер-програміст.

Кілька тижнів тому я зіткнувся з неприємною помилкою і вирішив написати статтю, щоб іншим людям було легше зрозуміти все це.

Я кодую Ruby щодня. Я також досить часто використовую JavaScript, тому я вибрав ці дві мови для цієї презентації.

Щоб зрозуміти всі концепції, ми також використаємо деякі приклади Go та Perl.

Щоб зрозуміти всю тему, ви повинні зрозуміти 3 різні речі:

  • Як основні структури даних реалізовані в мові (об'єкти, примітивні типи, змінність,).
  • Як працює присвоєння змінних / копіювання / перепризначення / порівняння
  • Як передаються змінні функціям

Основні типи даних

У Ruby немає примітивних типів, і все є об'єктом, включаючи цілі числа та булеві значення.

І так, є TrueClassв Ruby.

true.is_a?(TrueClass) => true3.is_a?(Integer) => truetrue.is_a?(Object) => true3.is_a?(Object) => trueTrueClass.is_a?(Object) => trueInteger.is_a?(Object) => true

Ці об'єкти можуть бути як змінними, так і незмінними.

Незмінний означає, що ви не можете змінити об'єкт після його створення. Існує лише один екземпляр для даного значення з одним, object_idі він залишається незмінним незалежно від того, що ви робите.

За замовчуванням в Ruby , незмінні типи об'єктів: Boolean, Numeric, nil, і Symbol.

У МРТ object_idоб'єкт такий самий, як той, VALUEщо представляє об'єкт на рівні С. Для більшості видів об’єктів це VALUEвказівник на місце в пам'яті, де зберігаються фактичні дані об’єкта.

Відтепер ми будемо використовувати object_idі memory addressвзаємозамінно.

Давайте запустимо код Ruby на МРТ для незмінного символу та змінної рядка:

:symbol.object_id => 808668:symbol.object_id => 808668'string'.object_id => 70137215233780'string'.object_id => 70137215215120

Як бачите, хоча версія символу зберігає однаковий object_id для одного і того ж значення, рядкові значення належать до різних адрес пам'яті.

На відміну від Ruby, JavaScript має примітивні типи.

Вони - Boolean, null, undefined, String, і Number.

Решта типів даних йдуть під парасолькою об'єктів ( Array, Function, і Object). Існує нічого складного тут це шлях простіший , ніж Ruby.

[] instanceof Array => true[] instanceof Object => true3 instanceof Object => false

Присвоєння змінних, копіювання, перепризначення та порівняння

У Ruby кожна змінна є лише посиланням на об'єкт (оскільки все є об'єктом).

a = 'string'b = a
# If you reassign a with the same value
a = 'string'puts b => 'string'puts a == b => true # values are the sameputs a.object_id == b.object_id => false # memory adr-s. differ
# If you reassign a with another value
a = 'new string'puts a => 'new string'puts b => 'string'puts a == b => false # values are differentputs a.object_id == b.object_id => false # memory adr-s. differ too

Коли ви призначаєте змінну, це посилання на об'єкт, а не на сам об'єкт. Коли ви копіюєте об'єкт, b = aобидві змінні вказуватимуть на одну і ту ж адресу.

Така поведінка називається копіюванням за посиланням .

Строго кажучи, в Ruby та JavaScript все копіюється за значенням.

Що стосується об’єктів, то значення, як правило, є адресами пам’яті цих об’єктів. Завдяки цьому ми можемо змінювати значення, які містяться в цих адресах пам'яті. Знову ж таки, це називається копіюванням за посиланням, але більшість людей називає це копією за посиланням.

Було б скопійовано за допомогою посилання, якщо після перепризначення aна "новий рядок", bвін також вказуватиме на ту саму адресу і матиме те саме значення "новий рядок".

Те саме з незмінним типом, як Integer:

a = 1b = a
a = 1puts b => 1puts a == b => true # comparison by valueputs a.object_id == b.object_id => true # comparison by memory adr.

Коли ви перепризначаєте a тому самому цілому числу, адреса пам’яті залишається незмінною, оскільки дане ціле число завжди має однаковий ідентифікатор об’єкта.

Як ви бачите, коли ви порівнюєте будь-який об'єкт з іншим, він порівнюється за значенням. Якщо ви хочете перевірити, чи це однаковий об’єкт, який вам доведеться використовуватиobject_id.

Давайте подивимося версію JavaScript:

var a = 'string';var b = a;a = 'string'; # a is reassigned to the same value
console.log(a); => 'string'console.log(b); => 'string'console.log(a === b); => true // comparison by value
var a = [];var b = a;
console.log(a === b); => true
a = [];
console.log(a); => []console.log(b); => []console.log(a === b); => false // comparison by memory address

За винятком порівняння - JavaScript використовує значення для примітивних типів та посилання для об'єктів. Виглядає, що поведінка така сама, як у Ruby.

Ну, не зовсім.

Primitive values in JavaScript will not be shared between multiple variables . Even if you set the variables equal to each other. Every variable representing a primitive value is guaranteed to belong to a unique memory location.

This means none of the variables will ever point to the same memory address. It is also important that the value itself is stored in a physical memory location.

In our example when we declare b = a, b will point to a different memory address with the same ‘string’ value right away. So you don’t need to reassign a to point to a different memory address.

This is called copied by value since you have no access to the memory address only to the value.

Let’s see a better example where all this matters.

In Ruby if we modify the value that sits in the memory address then all the references that point to the address will have the same updated value:

a = 'x'b = a
a.concat('y')puts a => 'xy'puts b => 'xy'
b.concat('z')puts a => 'xyz'puts b => 'xyz'
a = 'z'puts a => 'z'puts b => 'xyz'
a[0] = 'y'puts a => 'y'puts b => 'xyz'

You might think in JavaScript only the value of a would change but no. You can’t even change the original value as you don’t have direct access to the memory address.

You could say you assigned ‘x’ to a but it was assigned by value so a’s memory address holds the value ‘x’, but you can’t change it as you have no reference to it.

var a = 'x';var b = a;
a.concat('y');console.log(a); => 'x'console.log(b); => 'x'
a[0] = 'z';console.log(a); => 'x';

The behavior of JavaScript objects and implementation are the same like Ruby’s mutable objects. Both copy be reference value.

JavaScript primitive types are copied by value. The behavior is the same like Ruby’s immutable objects which are copied by reference value .

Huh?

Again, when you copy something by value it means you can’t change (mutate) the original value since there is no reference to the memory address. From the perspective of the writing code this is the same thing like having immutable entities that you can’t mutate.

If you compare Ruby and JavaScript the only data type that ‘behaves’ differently by default is String (that’s why we used String in the examples above).

In Ruby it is a mutable object and it is copied/passed by reference value while in JavaScript it is a primitive type and copied/passed by value.

When you wanna clone (not copy) an object you have to do it explicitly in both languages so you can make sure the original object won’t be modified:

a = { 'name': 'Kate' }b = a.cloneb['name'] = 'Anna'puts a => {:name=>"Kate"}
var a = { 'name': 'Kate' };var b = {...a}; // with the new ES6 syntaxb['name'] = 'Anna';console.log(a); => {name: "Kate"}

It is crucial to remember this otherwise you will run into some nasty bugs when you invoke your code more than once. A good example would be a recursive function where you use the object as argument.

Another one is React (JavaScript front-end framework) where you always have to pass a new object for updating state as the comparison works based on object id.

This is faster because you don’t have to go through the object line by line to see if it has been changed.

How variables are passed to functions

Passing variables to functions is working the same way like copying for the same data types in most of the languages.

In JavaScript primitive types are copied and passed by value and objects are copied and passed by reference value.

I think this is the reason why people only talk about pass by value or pass by reference and never seem to mention copying. I guess they assume copying works the same way.

a = 'b'
def output(string) # passed by reference value string = 'c' # reassigned so no reference to the original puts stringend
output(a) => 'c'puts a => 'b'
def output2(string) # passed by reference value string.concat('c') # we change the value that sits in the address puts stringend
output(a) => 'bc'puts a => 'bc'

Now in JavaScript:

var a = 'b';
function output (string) { // passed by value string = 'c'; // reassigned to another value console.log(string);}
output(a); => 'c'console.log(a); => 'b'
function output2 (string) { // passed by value string.concat('c'); // we can't modify it without reference console.log(string);}
output2(a); => 'b'console.log(a); => 'b'

If you pass an object (not a primitive type like we did) in JavaScript to the function it works the same way like the Ruby example.

Other languages

We have already seen how copy/pass by value and copy/pass by reference value work. Now we will see what pass by reference is about and we also discover how we can change objects if we pass by value.

As I looked for pass by reference languages I couldn’t find too many and I ended up choosing Perl. Let’s see how copying works in Perl:

my $x = 'string';my $y = $x;$x = 'new string';
print "$x"; => 'new string'print "$y"; => 'string'
my $a = {data => "string"};my $b = $a;$a->{data} = "new string";
print "$a->{data}\n"; => 'new string'print "$b->{data}\n"; => 'new string'

Well this seems to be the same just like in Ruby. I haven’t found any proof but I would say Perl is copied by reference value for String.

Now let’s check what pass by reference means:

my $x = 'string';print "$x"; => 'string'
sub foo { $_[0] = 'new string'; print "$_[0]"; => 'new string'}
foo($x);
print "$x"; => 'new string'

Since Perl is passed by reference if you do a reassignment within the function it will change the original value of the memory address as well.

For pass by value language I have chosen Go as I intend to deepen my Go knowledge in the foreseeable future:

package mainimport "fmt"
func changeAddress(a *int) { fmt.Println(a) *a = 0 // setting the value of the memory address to 0}
func changeValue(a int) { fmt.Println(a) a = 0 // we change the value within the function fmt.Println(a)}
func main() { a := 5 fmt.Println(a) fmt.Println(&a) changeValue(a) // a is passed by value fmt.Println(a) changeAddress(&a) // memory address of a is passed by value fmt.Println(a)}
When you compile and run the code you will get the following:
0xc42000e32855050xc42000e3280

If you wanna change the value of a memory address you have to use pointers and pass around memory addresses by value. A pointer holds the memory address of a value.

The & operator generates a pointer to its operand and the * operator denotes the pointer’s underlying value. This basically means that you pass the memory address of a value with & and you set the value of a memory address with *.

Conclusion

How to evaluate a language:

  1. Understand the underlying data types in the language. Read some specifications and play around with them. It usually boils down to primitive types and objects. Then check if those objects are mutable or immutable. Some languages use different copying/passing tactics for different data types.
  2. Next step is the variable assignment, copying, reassignment and comparison. This is the most crucial part I think. Once you get this you will be able to figure out what’s going on. It helps a lot if you check the memory addresses when playing around.
  3. Passing variables to functions usually is not special. It usually works the same way like copying in most languages. Once you you know how the variables are copied and reassigned you already know how they are passed to functions.

The languages we used here:

  • Go: Copied and passed by value
  • JavaScript: Primitive types are copied/passed by value, objects are copied/passed by reference value
  • Ruby: Copied and passed by reference value + mutable/immutable objects
  • Perl: Copied by reference value and passed by reference

When people say passed by reference they usually mean passed by reference value. Passing by reference value means that variables are passed around by value but those values are references to the objects.

As you saw Ruby only uses pass by reference value while JavaScript uses a mixed strategy. Still, the behavior is the same for almost all the data types due to the different implementation of the data structures.

Most of the mainstream languages are either copied and passed by value or copied and passed by reference value. For the last time: Pass by reference value is usually called pass by reference.

In general pass by value is safer as you won’t run into issues since you can’t accidentally change the original value. It is also slower to write because you have to use pointers if you want to change the objects.

It’s the same idea like with static typing vs dynamic typing — development speed at the cost of safety. As you guessed pass by value is usually a feature of lower level languages like C, Java or Go.

Pass by reference or reference value are usually used by higher level languages like JavaScript, Ruby and Python.

When you discover a new language go through the process like we did here and you will understand how it works.

This is not an easy topic and I am not sure everything is correct what I wrote here. If you think I have made some mistakes in this article, please let me know in the comments.