Вивчайте Angular 6, створюючи повнотекстовий додаток

Кутовий 6 вийшов! Нові функції включають кращу продуктивність, нові потужні доповнення CLI та новий спосіб введення послуг.

Цей підручник призначений для початківців. Ви дізнаєтесь Angular на прикладі, створивши повнотекстовий CRUD - Створення, читання, оновлення та видалення - веб-додаток. Ми використовуватимемо останню версію найпопулярнішого фреймворку та платформи для створення мобільних та настільних клієнтських додатків. Назва цих додатків - SPA або Single Page Applications.

У задній частині ми будемо використовувати Python з Django. Django - найпопулярніший пітонічний веб-фреймворк, розроблений для перфекціоністів із термінами.

У двох словах ви навчитеся створювати програми Angular 6, генерувати компоненти та служби та додавати маршрутизацію. Ви також навчитесь використовувати різні функції, такі як HttpClient, для надсилання запитів AJAX та HTTP-дзвінків, підписки на спостережувані елементи RxJS 6 тощо.

До кінця цього підручника з Angular 6 ви дізнаєтесь, побудувавши реальний приклад програми:

 • як встановити останню версію Angular CLI,
 • як використовувати інтерфейс інтерфейсу користувача Angular 6 для створення нового проекту Angular 6 ,
 • як використовувати Angular 6 для створення простого CRM-додатку,
 • що таке компонент та архітектура на основі компонентів
 • як використовувати RxJS 6 спостережувані та оператори ( map()та filter()ін.)
 • як створити компоненти Angular 6,
 • як додати маршрутизацію компонентів та навігацію,
 • як використовувати HttpClient для споживання REST API тощо.

Приклад Django CRUD Back-End

Ми використаємо простий CRUD API, побудований на основі Django та Django REST. Оскільки це підручник з Angular, ми не зосередимося на побудові API. Це буде предметом окремого підручника. Ви можете отримати вихідний код інтерфейсу API із цього сховища.

Ви можете використовувати такі команди для запуску сервера розробки:

# Clone the project and navigate into it $ git clone //github.com/techiediaries/django-crm $ cd django-crm # Create a virtual environment and install packages $ pipenv install # Activate the virtual environment $ pipenv shell # Create and migrate the database then run the local development server $ python manage.py migrate $ python manage.py runserver

Ваш сервер буде запущено з //localhost:8000.

Ми використовуємо pipenv, офіційно рекомендований інструмент управління пакетами для Python. Вам потрібно буде встановити його. Процес досить простий, залежно від операційної системи.

Приклад кутового 6 CRUD

Приклад програми Angular 6, яку ми створимо, є інтерфейсом для CRM RESTful API. Це дозволить вам створювати облікові записи, потенційних клієнтів, можливості та контакти. Це чудовий приклад для програми CRUD (Створення, читання, оновлення та видалення), побудованої як SPA (Односторінкова програма).

Прикладом програми є незавершене виробництво, тому ми створимо його за допомогою низки навчальних посібників. Він буде оновлений, щоб містити розширені функції, такі як RxJS 6 та автентифікація JWT. Ми також будемо використовувати Bootstrap 4 та Angular 6 Material для побудови та стилізації компонентів інтерфейсу. Для стилізації вам потрібен Bootstrap 4 або Angular Material. Залежно від вашого вибору, ви можете дотримуватися окремих підручників:

 • Побудова інтерфейсу за допомогою матеріалу Angular 6
 • Створення інтерфейсу за допомогою Bootstrap 4

Встановлення Angular CLI (v6.0.0)

Переконайтесь, що у вас встановлений Node.js, а потім запустіть у своєму терміналі таку команду, щоб встановити Angular CLI v 6.0.0 .

npm -g install @angular/cli

Ви можете перевірити встановлену версію, виконавши таку команду:

Тепер ви готові створити проект за допомогою Angular CLI v6. Просто запустіть у своєму терміналі таку команду:

CLI автоматично генерує купу файлів, загальних для більшості проектів Angular 6. Він також встановить необхідні залежності для вашого проекту.

Ми в основному будемо працювати всередині src/appпапки. Ось структура каталогів проекту:

Ви можете обслуговувати свою програму локально, виконуючи такі команди:

# Navigate inside your project's folder $ cd crmapp # Serve your application $ ng serve

Ваша заявка буде запущена з //localhost:4200.

Це знімок екрану домашньої сторінки програми:

Компоненти в кутовій 6 | 5 | 4

Що це за компонент?

Компонент - це клас TypeScript. Він має HTML-шаблон та необов’язковий набір стилів CSS, які контролюють частину екрана.

Компоненти - найважливіша концепція в Angular 6. Додаток Angular 6 - це в основному дерево компонентів з кореневим компонентом (відомий AppComponent ). Кореневий компонент - це той, що міститься в масиві bootstrap головного NgModuleмодуля app.module.ts.

Одним з важливих аспектів компонентів є повторне використання. Компонент може бути повторно використаний у всій програмі і навіть в інших програмах. Загальний та повторюваний код, який виконує певне завдання, може бути інкапсульований у компонент багаторазового використання. Цей компонент можна викликати, коли нам потрібна функціональність, яку він надає.

Кожен завантажений компонент є основою власного дерева компонентів. Вставка завантаженого компонента, як правило, викликає каскад створення компонентів, які заповнюють це дерево. Джерело

Архітектура на основі компонентів

Кутова заявка складається з декількох компонентів. Ці компоненти утворюють деревну структуру з батьківськими та дочірніми компонентами.

Компонент - це незалежний блок великої системи (веб-програми). Він взаємодіє з іншими будівельними блоками (компонентами) системи, використовуючи входи та виходи. Компонент має пов’язаний вигляд, дані та поведінку. Він може мати батьківський та дочірній компоненти.

Компоненти забезпечують максимальне повторне використання, легке тестування, обслуговування та відокремлення проблем.

Давайте тепер побачимо це практично. Перейдіть до папки проекту Angular application і відкрийте src/appпапку. Ви знайдете такі файли:

 • app.component.css: the CSS file for the component
 • app.component.html: the HTML view for the component
 • app.component.spec.ts: the unit tests or spec file for the component
 • app.component.ts: the component code (data and behavior)
 • app.module.ts: the application main module

Except for the last file which contains the declaration of the application main (root) Module, all these files are used to create a component. It’s the AppComponent: The root component of our application. All other components we are going to create next will be direct or un-direct children of the root component.

Demystifying the AppComponent (The Root Component of Angular Applications)

Go ahead and open the src/app/app.component.ts file and let's understand the code behind the main/root component of the application.

First, this is the code:

import { Component } from '@angular/core';@Component({ selector: 'app-root', templateUrl: './app.component.html', styleUrls: ['./app.component.css']})export class AppComponent { title = 'app';}

We first import the Component decorator from @angular/core. Then we use it to decorate the TypeScript class AppComponent. The Component decorator takes an object with many parameters such as:

 • selector: specifies the tag that can be used to call this component in HTML templates just like the standard HTML tags
 • templateUrl: indicates the path of the HTML template that will be used to display this component (you can also use the template parameter to include the template inline as a string)
 • styleUrls: specifies an array of URLs for CSS style-sheets for the component

The export keyword is used to export the component so that it can be imported from other components and modules in the application.

The title variable is a member variable that holds the string ‘app’. There is nothing special about this variable and it’s not a part of the canonical definition of an Angular component.

Now let’s see the corresponding template for this component. If you open src/app/app.component.html this is what you'll find:

Welcome to !

Angular Logo

Here are some links to help you start:

 • Tour of Heroes

 • CLI Documentation

 • Angular blog

The template is a normal HTML file (almost all HTML tags are valid to be used inside Angular templates except for some tags such as pt>, tml>; and ) with the exception that it can contain template variables (in this case the title variable) or expressions ({ {...}}) that can be used to insert values in the DOM dynamically. This is called interpolation or data binding. You can find more information about templates from the docs.

You can also use other components directly inside Angular templates (via the selector property) just like normal HTML.

If you are familiar with the MVC (Model View Controller) pattern, the component class plays the role of the Controller. The HTML template plays the role of the View.

Angular 6 Components by Example

After getting the theory behind Angular components, let’s now create the components for our simple CRM application.

Our REST API, built with Django, exposes these endpoints:

 • /api/accounts: create or read a paginated list of accounts
 • /api/accounts/<id>: read, update or delete an account
 • /api/contacts: create or read a paginated list of contacts
 • /api/contacts/<id>: read, update or delete a contact
 • /api/leads: create or read a paginated list of leads
 • /api/leads/<id>: read, update or delete a lead
 • /api/opportunities: create or read a paginated list of opportunities
 • /api/opportunities/<id>: read, update or delete an opportunity

Before adding routing to our application we first need to create the application’s components. Based on the exposed REST API architecture we can divide our application into these components:

 • AccountListComponent: this component displays and controls a tabular list of accounts
 • AccountCreateComponent: this component displays and controls a form for creating or updating accounts
 • ContactListComponent: displays a table of contacts
 • ContactCreateComponent: displays a form to create or update a contact
 • LeadListComponent: displays a table of leads
 • LeadCreateComponent: displays a form to create or update a lead
 • OpportunityListComponent: displays a table of opportunities
 • OpportunityCreateComponent: displays a form to create or update an opportunity

Let’s use the Angular CLI to create the components

ng generate component AccountList ng generate component AccountCreate ng generate component ContactList ng generate component ContactCreate ng generate component LeadList ng generate component LeadCreate ng generate component OpportunityList ng generate component OpportunityCreate

This is the output of the first command:

CREATE src/app/account-list/account-list.component.css (0 bytes) CREATE src/app/account-list/account-list.component.html (31 bytes) CREATE src/app/account-list/account-list.component.spec.ts (664 bytes) CREATE src/app/account-list/account-list.component.ts (292 bytes) UPDATE src/app/app.module.ts (418 bytes)

You can see that the command generates all the files to define a component and also updates src/app/app.module.ts.

If you open src/app/app.module.ts after running all commands, you can see that all components are automatically added to the AppModuledeclarations array.:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';import { NgModule } from '@angular/core';import { AppComponent } from './app.component';import { AccountListComponent } from './account-list/account-list.component';import { AccountCreateComponent } from './account-create/account-create.component';import { ContactListComponent } from './contact-list/contact-list.component';import { ContactCreateComponent } from './contact-create/contact-create.component';import { LeadListComponent } from './lead-list/lead-list.component';import { LeadCreateComponent } from './lead-create/lead-create.component';import { OpportunityListComponent } from './opportunity-list/opportunity-list.component';import { OpportunityCreateComponent } from './opportunity-create/opportunity-create.component';@NgModule({declarations: [ AppComponent, AccountListComponent, AccountCreateComponent, ContactListComponent, ContactCreateComponent, LeadListComponent, LeadCreateComponent, OpportunityListComponent, OpportunityCreateComponent],imports: [ BrowserModule],providers: [],bootstrap: [AppComponent]})export class AppModule { }

If you are creating components manually, you need to make sure to include them manually so they can be recognized as part of the module.

Adding Angular 6 Routing

Angular CLI provides the --routing switch (ng new crmapp --routing) that enables you to add routing automatically. We’re going to add routing manually. I want you to understand the various pieces involved in adding component routing to your Angular application.

In fact, adding routing is quite simple:

 • add a separate module (which can be called AppRoutingModule) in a file app-routing.module.ts, and import the module by including it in the imports of main AppModule,
 • add r-outlet> in app.component.html (this is where the Angular Router will insert components matching the current path),
 • add routes (each route is an object with properties such as path and component etc.).

This is the initial content of app-routing.module.ts:

import { NgModule } from '@angular/core';import { Routes, RouterModule } from '@angular/router';const routes: Routes = [];@NgModule({ imports: [RouterModule.forRoot(routes)], exports: [RouterModule]})export class AppRoutingModule { }

The routes will contain all the routes of the application. After creating the components we’ll see how to add routes to this array.

For now, we want to redirect the visitor to the /accounts path when the home URL is visited so the first path we'll add is:

{ path: '', redirectTo: 'accounts', pathMatch: 'full' },

The pathMatch specifies the matching strategy. full means that we want to fully match the path.

Next, let’s add the other paths:

{ path: '', redirectTo: 'accounts', pathMatch: 'full' },{ path: 'accounts', component: AccountListComponent},{ path: 'create-account', component: AccountCreateComponent},{ path: 'contacts', component: ContactListComponent},{ path: 'create-contact', component: ContactCreateComponent},{ path: 'leads', component: LeadListComponent},{ path: 'create-lead', component: LeadCreateComponent},{ path: 'opportunities', component: OpportunityListComponent},{ path: 'create-opportunity', component: OpportunityCreateComponent}];

Now open src/app/app.module.ts and import the routing module then add it to the imports array:

import {AppRoutingModule} from './app-routing.module';[...]@NgModule({declarations: [AppComponent,[...]],imports: [ BrowserModule, AppRoutingModule],[...]})export class AppModule { }

Finally, open src/app/app.component.html then add the navigation links and the router outlet:

 Accounts Create Account Contacts Create Contact Leads Create Lead Opportunities Create Opportunity 

An Example for Consuming the REST API Using Angular 6 HttpClient

Now we’ve created the different components and added routing and navigation. Let’s see an example of how to use the HttpClient of Angular 6 to consume the RESTful API back-end.

First, you need to add the HttpClientModule module to the imports array of the main application module:

[..]import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';@NgModule({declarations: [..],imports: [[..]HttpClientModule],providers: [],bootstrap: [AppComponent]})export class AppModule { }

Create an Angular 6 Service/Provider

A service is a global class that can be injected into any component. It’s used to encapsulate code that can be common between multiple components in one place instead of repeating it throughout various components.

Now, let's create a service that encapsulates all the code needed for interacting with the REST API. Using Angular CLI run the following command:

Two files: src/app/api.service.ts and src/app/api.service.spec.ts will be generated. The first contains code for the service and the second contains tests.

Open src/app/api.service.ts then import and inject the HttpClient class.

import { Injectable } from '@angular/core';import { HttpClient} from '@angular/common/http';@Injectable({providedIn: 'root'})export class APIService { constructor(private httpClient: HttpClient) {}}

Angular 6 provides a way to register services/providers directly in the @Injectable() decorator by using the new providedIn attribute. This attribute accepts any module of your application or 'root' for the main app module. Now you don't have to include your service in the providers array of your module.

Getting Contacts/Sending HTTP GET Request Example

Let’s start with the contacts API endpoint.

 • First, we’ll add a method to consume this endpoint in our global API service,
 • next, we’ll inject the API service and call the method from the corresponding component class (ContactListComponent)
 • and finally, we’ll display the result (the list of contacts) in the component template.

Open src/app/api.service.ts and add the following method:

export class APIService {API_URL = '//localhost:8000';constructor(private httpClient: HttpClient) {}getContacts(){ return this.httpClient.get(`${this.API_URL}/contacts`);}

Next, open src/app/contact-list/contact-list.component.ts and inject the APIService then call the getContacts() method:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';import { APIService } from '../api.service';@Component({ selector: 'app-contact-list', templateUrl: './contact-list.component.html', styleUrls: ['./contact-list.component.css']})export class ContactListComponent implements OnInit {private contacts: Array = [];constructor(private apiService: APIService) { }ngOnInit() { this.getContacts();}public getContacts(){ this.apiService.getContacts().subscribe((data: Array) => { this.contacts = data; console.log(data); });}

Now let’s display the contacts in the template. Open src/app/contact-list/contact-list.component.html and add the following code:

My Contacts

First NameLast NamePhoneEmailAddress
{{ contact.first_name }} {{ contact.last_name }} {{ contact.phone }} {{ contact.email }} {{ contact.address }}

This is a screen-shot of the component:

Original text


Creating Contacts/Sending HTTP POST Request Example

Now let’s create a method to send HTTP Post request to create a random contact. Open the API service file and add the following method:

createContact(contact){ return this.httpClient.post(`${this.API_URL}/contacts/`,contact);}

Next, let’s call this method from the ContactCreateComponent to create a contact. First, open src/app/contact-create/contact-create.component.ts and add the following code:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';import { APIService } from '../api.service';@Component({selector: 'app-contact-create',templateUrl: './contact-create.component.html',styleUrls: ['./contact-create.component.css']})export class ContactCreateComponent implements OnInit {constructor(private apiService: APIService) { }ngOnInit() {}createContact(){var contact = { account: 1, address: "Home N 333 Apartment 300", createdBy: 1, description: "This is the third contact", email: "[email protected]", first_name: "kaya", isActive: true, last_name: "Abbes", phone: "00121212101"};this.apiService.createContact(contact).subscribe((response) => { console.log(response);});};}}

For now, we’re simply hard-coding the contact info for the sake of simplicity.

Next, open src/app/contact-create/contact-create.component.html and add a button to call the method to create a contact:

Create Contact

Create Contact

Conclusion

Throughout this Angular 6 tutorial for beginners, we’ve seen, by building a simple real-world CRUD example, how to use different Angular concepts to create simple full-stack CRUD application with Angular and Django. You can find the source code in this repository.