Специфікатори формату в C

Специфікатори формату визначають тип даних, що друкуються на стандартному виведенні. Вам потрібно використовувати специфікатори формату, незалежно від того, чи друкуєте ви відформатований вихід, printf()чи приймаєте введення scanf().

Деякі специфікатори%, які ви можете використовувати в ANSI C, такі:

СпецифікаторВикористовуваний для
% cодин персонаж
% sрядок
%Привіткороткий (підписаний)
% хукороткий (без підпису)
% Lfдовгий подвійний
% nнічого не друкує
% dдесяткове ціле число (передбачає базу 10)
% iдесяткове ціле число (автоматично визначає базу)
% oвосьмеричне (основа 8) ціле число
% хшістнадцяткове ціле (основа 16) ціле число
% радреса (або вказівник)
% fчисло з плаваючою комою для плаваючих знаків
% uint беззнаковий десятковий
% eчисло з плаваючою комою в наукових позначеннях
% Eчисло з плаваючою комою в наукових позначеннях
%%символ%

Приклади:

%c специфікатор формату одного символу:

#include  int main() { char first_ch = 'f'; printf("%c\n", first_ch); return 0; } 

Вихід:

f

%s специфікатор формату рядка:

#include  int main() { char str[] = "freeCodeCamp"; printf("%s\n", str); return 0; } 

Вихід:

freeCodeCamp

Введення символів із %cспецифікатором формату:

#include  int main() { char user_ch; scanf("%c", &user_ch); // user inputs Y printf("%c\n", user_ch); return 0; } 

Вихід:

Y

Введення рядка із %sспецифікатором формату:

#include  int main() { char user_str[20]; scanf("%s", user_str); // user inputs fCC printf("%s\n", user_str); return 0; } 

Вихід:

fCC

%dта %iдесяткові цілочисельні специфікатори формату:

#include  int main() { int found = 2015, curr = 2020; printf("%d\n", found); printf("%i\n", curr); return 0; } 

Вихід:

2015 2020

%fта %eспецифікатори формату числа з плаваючою комою:

#include  int main() { float num = 19.99; printf("%f\n", num); printf("%e\n", num); return 0; }

Вихід:

19.990000 1.999000e+01

%o специфікатор восьмеричного цілочисельного формату:

#include  int main() { int num = 31; printf("%o\n", num); return 0; }

Вихід:

37

%x шістнадцятковий специфікатор цілочисельного формату:

#include  int main() { int c = 28; printf("%x\n", c); return 0; } 

Вихід:

1c