Як я створив односторінковий додаток React

За допомогою структур даних, компонентів та інтеграції з Redux

Нещодавно я створив односторінкову програму, яка взаємодіє із серверним сервером API JSON. Я вирішив використовувати React, щоб поглибити своє розуміння основ React та того, як кожен інструмент може допомогти у створенні масштабованого інтерфейсу.

Стек цієї програми складається з:

 • Фронтанд з React / Redux
 • Серверний сервер API JSON з Sinatra, інтегрований з Postgres для збереження бази даних
 • Клієнт API, який отримує дані з API OMDb, написаного на Ruby

У цьому дописі ми припустимо, що у нас є серверне завершення. Тож зосередимось на тому, як приймаються дизайнерські рішення на фронтенді.

Примітка: Рішення, представлені тут, наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися залежно від потреб вашої заявки. Тут для демонстрації використовується приклад програми OMDb Movie Tracker.

Додаток

Додаток складається з форми пошуку для пошуку. Користувач може ввести назву фільму, щоб повернути результат фільму з OMDb. Користувач також може зберегти фільм із рейтингом та коротким коментарем у списку обраних.

Щоб переглянути остаточну програму, натисніть тут. Щоб переглянути вихідний код, натисніть тут.

Коли користувач шукає фільм на домашній сторінці, це виглядає так:

Для простоти в цій статті ми зосередимося лише на розробці основних функцій програми. Ви також можете перейти до частини II: Reduxсерії.

Структура даних

Визначення відповідних структур даних має бути одним з найважливіших аспектів проектування програми. Це має бути першим кроком, оскільки він визначає не тільки те, як інтерфейс повинен відображати елементи, але і те, як сервер API повинен повертати відповіді JSON.

Для цього додатка нам знадобляться дві основні відомості, щоб правильно відображати наш інтерфейс: результат одного фільму та список вибраних фільмів .

Об’єкт результату фільму

Результат одного фільму міститиме таку інформацію, як назва, рік, опис та зображення плаката. За допомогою цього нам потрібно визначити об’єкт, який може зберігати такі атрибути:

{ "title": "Star Wars: Episode IV - A New Hope", "year": "1977", "plot": "Luke Skywalker joins forces with a Jedi Knight...", "poster": "//m.media-amazon.com/path/to/poster.jpg", "imdbID": "tt0076759"}

posterВластивість просто URL на плакаті зображення , яке буде відображатися в результатах пошуку. Якщо для цього фільму немає плаката, буде вказано "Недоступно", і ми покажемо заповнювач. Нам також знадобиться imdbIDатрибут для унікальної ідентифікації кожного фільму. Це корисно для визначення, чи вже є результат фільму в списку обраного. Пізніше ми дослідимо, як це працює.

Список обраних

Список обраних міститиме всі фільми, збережені як вибрані. Список буде виглядати приблизно так:

[ { title: "Star Wars", year: "1977", ..., rating: 4 }, { title: "Avatar", year: "2009", ..., rating: 5 }]

Майте на увазі, що нам доведеться шукати певний фільм зі списку, і складність часу для цього підходу становить O (N) . Хоча це добре працює для менших наборів даних, уявіть, що потрібно шукати фільм у списку обраних, який зростає необмежено довго.

З огляду на це, я вибрав хеш-таблицю з ключами imdbIDта значеннями як вибрані об’єкти фільму:

{ tt0076759: { title: "Star Wars: Episode IV - A New Hope", year: "1977", plot: "...", poster: "...", rating: "4", comment: "May the force be with you!", }, tt0499549: { title: "Avatar", year: "2009", plot: "...", poster: "...", rating: "5", comment: "Favorite movie!", }}

Завдяки цьому ми можемо шукати фільм у списку улюблених за O (1) раз за його часом imdbID.

Примітка: складність виконання, ймовірно, не буде мати значення в більшості випадків, оскільки набори даних, як правило, невеликі на стороні клієнта. Ми також збираємось виконати нарізання та копіювання (також операції O (N)) у Redux. Але як інженеру, добре знати про потенційні оптимізації, які ми можемо виконати.

Компоненти

Компоненти лежать в основі React. Нам потрібно буде визначити, які з них будуть взаємодіяти з магазином Redux, а які - лише для презентації. Ми також можемо повторно використовувати деякі презентаційні компоненти. Наша ієрархія компонентів буде виглядати приблизно так:

Головна сторінка

We designate our App component at the top level. When the root path is visited, it needs to render the SearchContainer. It also needs to display flash messages to the user and handle the client-side routing.

The SearchContainer will retrieve the movie result from our Redux store, providing information as props to MovieItem for rendering. It will also dispatch a search action when a user submits a search in SearchInputForm. More on Redux later.

Add To Favorites Form

When the user clicks on the “Add To Favorites” button, we will display the AddFavoriteForm, a controlled component.

We are constantly updating its state whenever a user changes the rating or input text in the comment text area. This is useful for validation upon form submission.

The RatingForm is responsible to render the yellow stars when the user clicks on them. It also informs the current rating value to AddFavoriteForm.

Favorites Tab

When a user clicks on the “Favorites” tab, the App renders FavoritesContainer.

The FavoritesContainer is responsible for retrieving the favorites list from the Redux store. It also dispatches actions when a user changes a rating or clicks on the “Remove” button.

Our MovieItem and FavoritesInfo are simply presentational components that receive props from FavoritesContainer.

We’ll reuse the RatingForm component here. When a user clicks on a star in the RatingForm, the FavoritesContainer receives the rating value and dispatches an update rating action to the Redux store.

Redux Store

Our Redux store will include reducers that handle the search and favorites actions. Additionally, we’ll need to include a status reducer to track state changes when a user initiates an action. We’ll explore more on the status reducer later.

//store.js
import { createStore, combineReducers, applyMiddleware } from 'redux';import thunk from "redux-thunk";
import search from './reducers/searchReducer';import favorites from './reducers/favoritesReducer';import status from './reducers/statusReducer';
export default createStore( combineReducers({ search, favorites, status }), {}, applyMiddleware(thunk))

We’ll also apply the Redux Thunk middleware right away. We’ll go more into detail on that later. Now, let’s figure out how we manage the state changes when a user submits a search.

Search Reducer

When a user performs a search action, we want to update the store with a new search result via searchReducer. We can then render our components accordingly. The general flow of events looks like this:

We’ll treat “Get search result” as a black box for now. We’ll explore how that works later with Redux Thunk. Now, let’s implement the reducer function.

//searchReducer.js
const initialState = { "title": "", "year": "", "plot": "", "poster": "", "imdbID": "",}
export default (state = initialState, action) => { if (action.type === 'SEARCH_SUCCESS') { state = action.result; } return state;}

The initialState will represent the data structure defined earlier as a single movie result object. In the reducer function, we handle the action where a search is successful. If the action is triggered, we simply reassign the state to the new movie result object.

//searchActions.jsexport const searchSuccess = (result) => ({ type: 'SEARCH_SUCCESS', result});

We define an action called searchSuccess that takes in a single argument, the movie result object, and returns an action object of type “SEARCH_SUCCESS”. We will dispatch this action upon a successful search API call.

Redux Thunk: Search

Let’s explore how the “Get search result” from earlier works. First, we need to make a remote API call to our backend API server. When the request receives a successful JSON response, we’ll dispatch the searchSuccess action along with the payload to searchReducer.

Knowing that we’ll need to dispatch after an asynchronous call completes, we’ll make use of Redux Thunk. Thunk comes into play for making multiple dispatches or delaying a dispatch. With Thunk, our updated flow of events looks like this:

For this, we define a function that takes in a single argument title and serves as the initial search action. Thisfunction is responsible for fetching the search result and dispatching a searchSuccess action:

//searchActions.jsimport apiClient from '../apiClient';
...
export function search(title) { return (dispatch) => { apiClient.query(title) .then(response => { dispatch(searchSuccess(response.data)) }); }}

We’ve set up our API client beforehand, and you can read more about how I set up the API client here. The apiClient.query method simply performs an AJAX GET request to our backend server and returns a Promise with the response data.

We can then connect this function as an action dispatch to our SearchContainer component:

//SearchContainer.js
import React from 'react';import { connect } from 'react-redux';import { search } from '../actions/searchActions';
...
const mapStateToProps = (state) => ( { result: state.search, });
const mapDispatchToProps = (dispatch) => ( { search(title) { dispatch(search(title)) }, });
export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(SearchContainer);

When a search request succeeds, our SearchContainer component will render the movie result:

Handling Other Search Statuses

Now we have our search action working properly and connected to our SearchContainer component, we’d like to handle other cases other than a successful search.

Search request pending

When a user submits a search, we’ll display a loading animation to indicate that the search request is pending:

Search request succeeds

If the search fails, we’ll display an appropriate error message to the user. This is useful to provide some context. A search failure could happen in cases where a movie title is not available, or our server is experiencing issues communicating with the OMDb API.

To handle different search statuses, we’ll need a way to store and update the current status along with any error messages.

Status Reducer

The statusReducer is responsible for tracking state changes whenever a user performs an action. The current state of an action can be represented by one of the three “statuses”:

 • Pending (when a user first initiates the action)
 • Success (when a request returns a successful response)
 • Error (when a request returns an error response)

With these statuses in place, we can render different UIs based on the current status of a given action type. In this case, we’ll focus on tracking the status of the search action.

We’ll start by implementing the statusReducer. For the initial state, we need to track the current search status and any errors:

// statusReducer.jsconst initialState = { search: '', // status of the current search searchError: '', // error message when a search fails}

Next, we need to define the reducer function. Whenever our SearchContainer dispatches a “SEARCH_[STATUS]” action, we will update the store by replacing the search and searchError properties.

// statusReducer.js
...
export default (state = initialState, action) => { const actionHandlers = { 'SEARCH_REQUEST': { search: 'PENDING', searchError: '', }, 'SEARCH_SUCCESS': { search: 'SUCCESS', searchError: '', }, 'SEARCH_FAILURE': { search: 'ERROR', searchError: action.error, }, } const propsToUpdate = actionHandlers[action.type]; state = Object.assign({}, state, propsToUpdate); return state;}

We use an actionHandlers hash table here since we are only replacing the state’s properties. Furthermore, it improves readability more than using if/else or case statements.

With our statusReducer in place, we can render the UI based on different search statuses. We will update our flow of events to this:

We now have additional searchRequest and searchFailure actions available to dispatch to the store:

//searchActions.js
export const searchRequest = () => ({ type: 'SEARCH_REQUEST'});
export const searchFailure = (error) => ({ type: 'SEARCH_FAILURE', error});

To update our search action, we will dispatch searchRequest immediately and will dispatch searchSuccess or searchFailure based on the eventual success or failure of the Promise returned by Axios:

//searchActions.js
...
export function search(title) { return (dispatch) => { dispatch(searchRequest());
apiClient.query(title) .then(response => { dispatch(searchSuccess(response.data)) }) .catch(error => { dispatch(searchFailure(error.response.data)) }); }}

We can now connect the search status state to our SearchContainer, passing it as a prop. Whenever our store receives the state changes, our SearchContainer renders a loading animation, an error message, or the search result:

//SearchContainer.js
...(imports omitted)
const SearchContainer = (props) => (  props.search(title) } /> { (props.searchStatus === 'SUCCESS') ? : null } { (props.searchStatus === 'PENDING') ?  : null } { (props.searchStatus === 'ERROR') ? 

{ props.searchError }

: null } );
const mapStateToProps = (state) => ( { searchStatus: state.status.search, searchError: state.status.searchError, result: state.search, });
...

Favorites Reducer

We’ll need to handle CRUD actions performed by a user on the favorites list. Recalling from our API endpoints earlier, we’d like to allow users to perform the following actions and update our store accordingly:

 • Save a movie into the favorites list
 • Retrieve all favorited movies
 • Update a favorite’s rating
 • Delete a movie from the favorites list

To ensure that the reducer function is pure, we simply copy the old state into a new object together with any new properties usingObject.assign. Note that we only handle actions with types of _SUCCESS:

//favoritesReducer.js
export default (state = {}, action) => { switch (action.type) { case 'SAVE_FAVORITE_SUCCESS': state = Object.assign({}, state, action.favorite); break;
case 'GET_FAVORITES_SUCCESS': state = action.favorites; break;
case 'UPDATE_RATING_SUCCESS': state = Object.assign({}, state, action.favorite); break;
case 'DELETE_FAVORITE_SUCCESS': state = Object.assign({}, state); delete state[action.imdbID]; break;
default: return state; } return state;}

We’ll leave the initialState as an empty object. The reason is that if our initialState contains placeholder movie items, our app will render them immediately before waiting for the actual favorites list response from our backend API server.

From now on, each of the favorites action will follow a general flow of events illustrated below. The pattern is similar to the search action in the previous section, except right now we’ll skip handling any “PENDING” status.

Save Favorites Action

Take the save favorites action for example. The function makes an API call to with our apiClient and dispatches either a saveFavoriteSuccess or a saveFavoriteFailure action, depending on whether or not we receive a successful response:

//favoritesActions.jsimport apiClient from '../apiClient';
export const saveFavoriteSuccess = (favorite) => ({ type: 'SAVE_FAVORITE_SUCCESS', favorite});
export const saveFavoriteFailure = (error) => ({ type: 'SAVE_FAVORITE_FAILURE', error});
export function save(movie) { return (dispatch) => { apiClient.saveFavorite(movie) .then(res => { dispatch(saveFavoriteSuccess(res.data)) }) .catch(err => { dispatch(saveFavoriteFailure(err.response.data)) }); }}

We can now connect the save favorite action to AddFavoriteForm through React Redux.

To read more about how I handled the flow to display flash messages, click here.

Conclusion

Designing the frontend of an application requires some forethought, even when using a popular JavaScript library such as React. By thinking about how the data structures, components, APIs, and state management work as a whole, we can better anticipate edge cases and effectively fix errors when they arise. By using certain design patterns such as controlled components, Redux, and handling AJAX workflow using Thunk, we can streamline managing the flow of providing UI feedback to user actions. Ultimately, how we approach the design will have an impact on usability, clarity, and future scalability.

References

Fullstack React: The Complete Guide to ReactJS and Friends

About me

I am a software engineer located in NYC and co-creator of SpaceCraft. I have experience in designing single-page applications, synchronizing state between multiple clients, and deploying scalable applications with Docker.

I am currently looking for my next full-time opportunity! Please get in touch if you think that I will be a good fit for your team.