Що таке нотація Big Omega?

Подібно до великих позначень O, функція big Omega (Ω) використовується в інформатиці для опису продуктивності або складності алгоритму.

Якщо час роботи Ω (f (n)), то для досить великого n час роботи становить принаймні k⋅f (n) для деякої константи k. Ось як уявити час роботи, який дорівнює Ω (f (n)):

функція великих омега

Ми говоримо, що час роботи “великий-Ω від f (n)”. Ми використовуємо позначення великих Ω для асимптотичних нижніх меж , оскільки це обмежує зростання часу роботи знизу для досить великих вхідних розмірів.

Різниця між великим O та великим Ω

Різниця між позначенням Big O та позначенням Big Ω полягає в тому, що Big O використовується для опису найгіршого часу роботи алгоритму. Але, з іншого боку, позначення Big Ω використовується для опису найкращого часу роботи для даного алгоритму.

Більше інформації:

  • Позначення Big-Ω (Big-Omega)
MYCODSCHOOL Аналіз складності часу