Поп-функція в Python

Що таке функція pop?

Метод pop () видаляє та повертає останній елемент зі списку. Існує необов’язковий параметр, який є індексом елемента, який потрібно вилучити зі списку. Якщо індекс не вказаний, a.pop () видаляє та повертає останній елемент у списку. Якщо індекс, переданий методу pop (), не знаходиться в діапазоні, він викидає IndexError: pop index поза межами діапазону.

Приклад використання

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco']; print "City popped is : ", cities.pop() print "City at index 2 is : ", cities.pop(2)

Вихідні дані

City popped is : San Francisco City at index 2 is : San Antonio

Основна функціональність стека

Цей pop()метод часто використовується спільно з append()реалізацією базової функціональності стека в додатку Python.

stack = [] for i in range(5): stack.append(i) while len(stack): print(stack.pop())

Більше інформації:

Офіційну документацію pop()можна знайти тут