Кутові анімації, пояснені на прикладах

Навіщо використовувати анімацію?

Сучасні веб-компоненти часто використовують анімацію. Каскадні таблиці стилів (CSS) розробники зброї з інструментами для створення вражаючої анімації. З CSS можливі переходи властивостей, анімації з унікальним іменем, багатокомпонентні ключові кадри. Анімаційні можливості нескінченні завдяки CSS.

У сучасному веб-додатку анімація фокусує увагу користувача. Хороша анімація спрямована на увагу користувача в задоволеній, продуктивній манері. Анімація не повинна дратувати користувача.

Анімація пропонує зворотній зв'язок у формі руху. Вони показують користувачеві, що додаток активно обробляє їх запити. Щось таке просте, як натискання видимої кнопки або завантажувач, коли програма повинна завантажувати, залучає увагу користувача.

Анімація продовжує зростати дедалі актуальнішою у випадку з Angular. Google розробляє Angular, просуваючи філософію матеріального дизайну. Це заохочує стислий інтерфейс користувача (UI), доповнений анімованими відгуками користувачів. Це змушує веб-програми відчувати себе дещо живими та цікавими у використанні.

Спільнота Angular розробляє основну бібліотеку віджетів під назвою Material2. Цей проект додає різноманітні модулі віджетів до Angular. Більшість із них мають анімацію. Щоб зрозуміти, як вони працюють, ця стаття рекомендує вивчити анімацію CSS перед тим, як читати далі.

Кутова анімація - це спрощена версія фреймворку того, що спочатку надає CSS. CSS - це основна технологія для кутових анімацій, що відбуваються у веб-браузері. CSS виходить за рамки цієї статті. Настав час боротися з кутовими анімаціями прямо.

Налаштування анімації

Перед анімацією, BrowserAnimationsModulemust включити в масив імпорту кореневого модуля. Він доступний з @angular/platform-browser/animations. Цей NgModule забезпечує роботу анімації для даної платформи. Ця стаття передбачає стандартний веб-браузер для кожного прикладу.

Кутові анімації оголошують у @Componentметаданих. @Componentприкрашає клас, щоб виділити його як компонент Angular. Його метадані містять конфігурації компонентів, включаючи animations: []поле. Кожен елемент масиву з цього поля представляє тригер анімації ( AnimationTriggerMetadata).

Анімація ексклюзивна для їх основного компонента за допомогою метаданих декоратора. Анімацію можна використовувати лише в шаблоні компонента хосту. Анімація не успадковується для дітей компонента. Для цього можна легко обійтись.

Ви завжди можете створити окремий файл, який експортує масив. Будь-який компонентний клас може імпортувати цей масив зверху свого хост-файлу. Потім імпортований маркер масиву переходить у метадані анімації компонента. Повторіть цей процес для будь-яких інших компонентів, що потребують такого ж масиву в метаданих своїх анімацій.

Проекція вмісту дозволяє застосовувати анімацію до DOM вмісту компонента A (об’єктна модель документа). Компонент B, який обертає цей вміст, DOM може проектувати вміст у власний шаблон. Після цього анімація компонента A не заперечує. Компонент B включає анімацію A за допомогою проекції вмісту.

В ПОРЯДКУ. Ви знаєте, як налаштувати анімацію і де їх оголосити. Впровадження - наступний крок.

Методи анімації

Кутова анімація використовує серію викликів методів, що імпортуються з @angular/animations. Кожен елемент @Componentмасиву анімацій починається як єдиний метод. Його аргументи розгадуються як послідовність викликів методів вищого порядку. У наведеному нижче списку показано деякі методи, використовувані для побудови кутових анімацій.

 • trigger(selector: string, AnimationMetadata[])

повертається AnimationTriggerMetadata

 • state(data: string, AnimationStyleMetadata, options?: object)

повертається AnimationStateMetadata

 • style(CSSKeyValues: object)

повертається AnimationStyleMetadata

 • animate(timing: string|number, AnimationStyleMetadata|KeyframesMetadata)

повертається AnimationAnimateMetadata

 • transition(stateChange: string, AnimationMetadata|AnimationMetadata[], options?: object)

повертається AnimationTransitionMetadata

Хоча на вибір є безліч методів, ці п’ять методів обробляють основи. Спроба зрозуміти ці основні методи як перелік не дуже допомагає. Покрокові пояснення, наведені за прикладом, допоможуть краще зрозуміти це.

тригер (селектор: рядок, AnimationMetadata [])

trigger(...)Метод инкапсулирует один елемент анімації всередині масиву анімації.

Перший аргумент методу selector: stringвідповідає [@selector]атрибуту member. Це діє як директива атрибута в шаблоні компонента. По суті, він підключає елемент анімації до шаблону через селектор атрибутів.

Другий аргумент - це масив, що містить перелік застосовних методів анімації. trigger(...)Тримає його в цілому в одному масиві.

стан (дані: рядок, AnimationStyleMetadata, параметри ?: об'єкт)

state(...)Метод визначає кінцевий стан анімації. Він застосовує список властивостей CSS до цільового елементу після завершення анімації. Це так, CSS анімованого елемента відповідає роздільній здатності анімації.

Перший аргумент відповідає значенню даних, прив'язаних до прив'язки анімації. Тобто значення, прив’язане до [@selector]шаблону, відповідає першому аргументу a state(...). Значення даних визначає кінцевий стан. Зміна значення визначає засоби анімації (див. transition(...)).

Другий аргумент містить стилі CSS, які застосовуються до елемента пост-анімації. Стилі передаються шляхом виклику style(...)та передачі в аргумент бажаних стилів як об'єкта.

Список опцій за бажанням займає третій аргумент. Параметри за замовчуванням state(...)повинні залишатися незмінними, якщо не аргументовано інше.

стиль (CSSKeyValues: об'єкт)

Можливо, ви помічали AnimationStyleMetadataкілька разів у попередньому списку. style(...)Компонент повертає цей точний тип метаданих. Скрізь, де застосовуються стилі CSS, style(...)метод повинен викликати. Об'єкт, що містить стилі CSS, є аргументом.

Звичайно, стилі, анімаційні в CSS, переносяться на style(...)метод Angular . Звичайно, нічого неможливого для CSS стає раптово можливим за допомогою Angular анімації.

анімація (час: рядок | номер, AnimationStyleMetadata | AnimationKeyframesMetadata)

animate(...)Функція приймає вираз синхронізації в якості першого аргументу. Цей аргумент разів, темпів та / або затримує анімацію методу. Цей аргумент приймає або числовий, або рядовий вираз. Форматування пояснено тут.

Другим аргументом animate(...)є властивість CSS, що гарантує анімацію. Це приймає форму style(...)методу, який повертається AnimationStyleMetadata. Подумайте про animate(...)метод, який ініціює анімацію.

Серія ключових кадрів також може застосовуватися до другого аргументу. Ключові кадри - це більш вдосконалений варіант, про який ця стаття пояснює далі. Ключові кадри відрізняють різні розділи анімації.

animate(...)може не отримати другого аргументу. У цьому випадку час анімації методу застосовується лише до CSS, відображеного в state(...)методах. Зміни властивостей state(...)методів тригера анімують.

перехід (changExpr: рядок, AnimationMetadata | AnimationMetadata [], параметри ?: об'єкт)

animate(...)ініціює анімацію, одночасно transition(...)визначаючи, яка анімація ініціюється.

The first argument consists of a unique form of micro-syntax. It denotes a change in state (or change in data) taking place. The data bound to the template animation binding ([selector]="value") determines this expression. The upcoming section titled “Animation State” explains this concept a bit further.

The second argument of transition(...) comprises AnimationMetadata (returned by animate(...)). The argument accepts either an array of AnimationMetadata or a single instance.

The first argument’s value matches against the value of the data bound in the template ([selector]="value") . If a perfect match occurs, the argument evaluates successfully. The second argument then initiates an animation in response to the success of the first.

A list of options optionally occupies the third argument. The default transition(...) options should remain unchanged unless reasoned otherwise.

Animation Example

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations'; @Component({ selector: 'app-example', template: ` 

Click the button to change its color!

Toggle Me! // animation binding `, animations: [ // metadata array trigger('toggleClick', [ // trigger block state('true', style({ // final CSS following animation backgroundColor: 'green' })), state('false', style({ backgroundColor: 'red' })), transition('true => false', animate('1000ms linear')), // animation timing transition('false => true', animate('1000ms linear')) ]) ] // end of trigger block }) export class ExampleComponent { isGreen: string = 'true'; toggleIsCorrect() { this.isGreen = this.isGreen === 'true' ? 'false' : 'true'; // change in data-bound value } }

The above example performs a very simple color swap with each button click. Of course, the color transitions quickly in a linear fade as per animate('1000ms linear'). The animation binds to the button by matching the first argument of trigger(...) to the [@toggleClick] animation binding.

The binding binds to the value of isGreen from the component class. This value determines the resulting color as set by the two style(...) methods inside the trigger(...) block. The animation binding is one-way so that changes to isGreen in the component class notify the template binding. That is, the animation binding [@toggleClick].

The button element in the template also has a click event bound to it. Clicking the button causes isGreen to toggle values. This changes the component class data. The animation binding picks up on this and invokes its matching trigger(...) method. The trigger(...) lies within the animations array of the component’s metadata. Two things occur upon the trigger’s invocation.

The first occurrence concerns the two state(...) methods. The new value of isGreen matches against a state(...) method’s first argument. Once it matches, the CSS styles of style(...) apply to the final state of the animation binding’s host element. `The final state takes effect following all animation.

Now for the second occurrence. The data change that invoked the animation binding compares across the two transition(...) methods. One of them matches the change in data to their first argument. The first button click caused isGreen to go from ‘true’ to ‘false’ (‘true => false’). That means the first transition(...) method activates its second argument.

The animate(...) function corresponding the successfully evaluated transition(...) method initiates. This method sets the duration of the animated color fade along with the fade’s pacing. The animation executes and the button fades to red.

This process can happen any number of times following a button click. The backgroundColor of the button will cycle between green and red in a linear fade.

Animation State

The transition(...) micro-syntax is worth addressing in detail. Angular determines animations and their timing by evaluating this syntax. There exists the following state transitions. They model a changes in data bound to an animation binding.

 • ‘someValue’ => ‘anotherValue’

An animation trigger where the bound data changes from ‘someValue’ to ‘anotherValue’.

 • ‘anotherValue’ => ‘someValue’

An animation trigger where the bound data changes from ‘anotherValue’ to ‘someValue’.

 • ‘someValue’ ‘anotherValue’

Data changes from ‘someValue` to ‘anotherValue’ or vice versa.

There also exists void and * states. void indicates that the component is either entering or leaving the DOM. This is perfect for entry and exit animations.

 • ‘someValue’ => void : host component of bound data is leaving the DOM
 • void => ‘someValue’ : host component of bound data is entering the DOM

* denotes a wildcard state. Wildcard states can interpret to “any state”. This includes void plus any other change to the bound data.

Keyframes

This article touched on the basics for animating Angular applications. Advanced animation techniques exist alongside these basics. Grouping together keyframes is one such technique. Its inspired from the @keyframes CSS rule. If you have worked with CSS @keyframes, you already understand how keyframes in Angular work. It becomes just a matter of syntax

The keyframes(...) method imports from @angular/animations. It passes into the second argument of animate(...) instead of the typical AnimationStyleMetadata. The keyframes(...) method accepts one argument as an array of AnimationStyleMetadata. This can also be referred to as an array of style(...) methods.

Each keyframe of the animation goes inside the keyframes(...) array. These keyframe elements are style(...) methods supporting the offset property. offset indicates a point in the animation’s duration where its accompanying style properties should apply. Its value spans from 0 (animation start) to 1 (animation end).

import { Component } from '@angular/core'; import { trigger, state, style, animate, transition, keyframes } from '@angular/animations'; @Component({ selector: 'app-example', styles: [ `.ball { position: relative; background-color: black; border-radius: 50%; top: 200px; height: 25px; width: 25px; }` ], template: ` 

Arcing Ball Animation

Arc the Ball! `, animations: [ trigger('animateArc', [ state('true', style({ left: '400px', top: '200px' })), state('false', style({ left: '0', top: '200px' })), transition('false => true', animate('1000ms linear', keyframes([ style({ left: '0', top: '200px', offset: 0 }), style({ left: '200px', top: '100px', offset: 0.50 }), style({ left: '400px', top: '200px', offset: 1 }) ]))), transition('true => false', animate('1000ms linear', keyframes([ style({ left: '400px', top: '200px', offset: 0 }), style({ left: '200px', top: '100px', offset: 0.50 }), style({ left: '0', top: '200px', offset: 1 }) ]))) ]) ] }) export class ExampleComponent { arc: string = 'false'; toggleBounce(){ this.arc = this.arc === 'false' ? 'true' : 'false'; } }

The main difference of the above example compared to the other example is the second argument of animate(...). It now contains a keyframes(...) method hosting an array of animation keyframes. While the animation itself is also different, the technique to animate is similar.

Clicking the button causes the button to arc across the screen. The arc moves as per the keyframes(...) method’s array elements (keyframes). At the animation’s mid-point (offset: 0.50), the ball changes trajectory. It descends to its original height as it continues across the screen. Clicking the button again reverses the animation.

left and top are animatable properties after setting position: relative; for the element. The transform property can perform similar movement-based animations. transform is an expansive yet fully animatable property.

Any number of keyframes can existing between offset 0 and 1. Intricate animation sequences take the form of keyframes. They are one of many advanced techniques in Angular animations.

Animations With Host Binding

You will undoubtedly come across the situation where you want to attach an animation to the HTML element of a component itself, instead of an element in the component’s template. This requires a little more effort since you can’t just go into the template HTML and attach the animation there. Instead, you’ll have to import HostBinding and utilize that.

The minimal code for this scenario is shown below. I’ll re-use the same animation condition for the code above for consistency and I don’t show any of the actual animation code since you can easily find that above.

import { Component, HostBinding } from '@angular/core'; @Component({ ... }) export class ExampleComponent { @HostBinding('@animateArc') get arcAnimation() { return this.arc; } }

The idea behind animating the host component is pretty much the same as animating a element from the template with the only difference being your lack of access to the element you are animating. You still have to pass the name of the animation (@animateArc) when declaring the HostBinding and you still have to return the current state of the animation (this.arc). The name of the function doesn’t actual matter, so arcAnimation could have been changed to anything, as long as it doesn’t clash with existing property names on the component, and it would work perfectly fine.

Conclusion

This covers the basics of animating with Angular. Angular makes setting up animations very easy using the Angular CLI. Getting started with your first animation only requires a single component class. Remember, animations scope to the component’s template. Export your transitions array from a separate file if you plan to use it across multiple components.

Every animation utility/method exports from @angular/animations. They all work together to provide a robust system of animation inspired from CSS. There are more methods beyond what this article could cover.

Now that you know the basics, feel free to explore the links below for more on Angular animations.

More info on Angular Animations:

 • Angular Documentation
 • How to use animation with Angular 6