D3 та полотно у 3 кроки

Прив'язка, нічия та інтерактивність

Скажімо, ви створюєте візуалізацію даних за допомогою D3 та SVG. Ви можете потрапити на стелю, намагаючись відобразити кілька тисяч елементів одночасно. Ваш браузер може почати роздуватися під вагою всіх цих елементів DOM.

Ну ось на допомогу приходить HTML5 Canvas! Це набагато швидше, тому може вирішити проблеми з надуттям браузера.

Але ви можете швидко опинитися в страху. Оскільки D3 і Canvas працюють дещо інакше, ніж D3 та SVG - особливо коли мова йде про малювання та додавання інтерактивності.

Але не бійтеся - це не так складно. Будь-який досвід, який ви мали зі створенням візуальних зображень за допомогою D3 та SVG - або наближення до D3 за допомогою іншого візуалізатора - надзвичайно допоможе вам.

Цей підручник побудований на плечах гігантів, які вже добре покрили Canvas. Я вивчив ці три підручники напам'ять, і я рекомендую вам це зробити:

 • Робота з D3.js і Canvas: Коли і як від Ірен Рос
 • Голки, копиці сіна та Canvas API від Янніка Ассогби
 • Навчання наркомана D3.js щодо початку з Canvas від Nadieh Bremer

То навіщо тоді продовжувати читати це? Що ж, коли я хочу дізнатися щось нове, мені дуже допомагає поглянути на одну і ту ж тему з дещо інших сторін. І цей підручник - дещо інший кут.

Крім того, цей посібник охоплює три ключові кроки: зв’язування даних , елементи малювання та додавання інтерактивності - і все це робиться за один раз, з доданим покроковим керівництвом для налаштування.

Що ми будуємо?

Сітка (багатьох) квадратів. Їх кольори не мають глибокого значення, але чи не виглядають вони красиво? Важливий біт полягає в тому, що ви можете його оновити (для охоплення прив'язки та оновлення даних), що він має багато елементів (до 10000, щоб полотно виплатилося), і що ви можете навести курсор на кожен квадрат, щоб показати інформацію про конкретний квадрат. (інтерактивність). Ви можете грати з ним тут на весь екран або тут з усім кодом

Психічна модель

Перш ніж насправді зануритися, давайте швидко відступимо назад і концептуально зрозуміємо, що ми робимо, коли створюємо елементи за допомогою D3, щоб намалювати їх на екран. Пропустіть це, якщо ви просто хочете щось робити.

Перший крок при використанні D3 зазвичай не передбачає малювання - він передбачає підготовку всіх ваших елементів, які ви хочете намалювати. Це трохи як побудова якогось LEGO. Ви можете розірвати коробку і почати щось будувати, або спочатку поглянути на інструкцію та побудувати її згідно з планом. Посібник - це ваша розумова модель, план або рецепт того, що ви хочете побудувати.

Що таке модель D3? Окрім великої кількості корисних функцій і методів, які обчислюють позиції, переформують набори даних (макети) і генерують функції, які, наприклад, для нас малюють шляхи, D3 має модель того, як життя елементів повинно розвиватися на екрані . Він має певний спосіб думати про життєвий цикл кожного елемента.

Менш ефірно, ви вводите дані у ще не існуючий DOM, і D3 створює нові елементи на ваш вибір відповідно до даних, які ви вводите. Зазвичай по одному елементу на точку даних. Якщо ви хочете ввести нові дані в DOM, ви можете це зробити, і D3 визначає, які елементи слід створювати заново, які елементи можуть залишатися, а які елементи повинні упаковуватись і залишати екран.

D3 зазвичай використовується разом із SVG або іноді з HTML-елементами. У цьому правовірному випадку ви можете побачити дані в DOM, коли ви вирішите переглянути їх через консоль, наприклад. Ви можете захопити його, ви можете перемістити його вгору або вниз по DOM, і ви можете - що важливо - додати інтерактивність до кожного елементу, який ви хочете показати, наприклад, підказку.

Але - з мінуса - ви не можете показати багато елементів. Чому? Оскільки чим більше елементів ви натискаєте в DOM, тим важче браузеру доводиться працювати, щоб відобразити їх усі. Нехай вони також рухаються, і браузер повинен постійно перераховувати їх. Чим сильніше браузер отримує тим меншу частоту кадрів або частоту кадрів в секунду (Frames Per Second), що вимірює, скільки кадрів браузер може намалювати кожну секунду. Частота кадрів 60 - це добре і забезпечує рівномірний досвід, доки жоден кадр не буде пропущено - частота кадрів будь-чого до 30 років може дорівнювати непостійній їзді. Тому, коли ви хочете показати більше елементів, ви можете повернутися до полотна.

Чому полотно? Полотно - це елемент HTML5, який постачається зі своїм власним API для малювання на ньому. Всі елементи, намальовані на елементі полотна, не будуть проявлятися в DOM і заощадити багато роботи для браузера. Вони малюються в безпосередньому режимі. Це означає, що відтворені елементи не будуть збережені в DOM, але ваші інструкції притягують їх безпосередньо до певного кадру. DOM знає лише один елемент полотна; все на ньому лише в пам’яті. Якщо ви хочете змінити елементи полотна, вам доведеться перемалювати сцену для наступного кадру.

Проблема цього, звичайно, полягає в тому, що ви не можете безпосередньо спілкуватися з цими нематеріальними елементами, що живуть у пам’яті. Ви повинні знайти спосіб поговорити з ними опосередковано. Тут з’являється модель D3, а також користувацькі або „віртуальні” DOM-елементи. Що ви будете робити в основному:

 1. Прив’яжіть свої дані до власних елементів DOM. Вони живуть не в DOM, а лише в пам'яті (у "віртуальній" DOM) і описують життєвий цикл цих елементів відомим способом D3.
 2. За допомогою полотна намалюйте ці елементи.
 3. Додайте інтерактивності за допомогою техніки, яка називається «підбір».

Давайте зробимо це.

Дані

Перш ніж ми почнемо кодувати, давайте створимо деякі дані. Скажімо, ви хочете 5000 точок даних. Тож давайте створимо масив з 5000 елементами, кожен з яких є об’єктом, що має лише одне значення властивості, що містить індекс елемента. Ось як ви його створюєте d3.range(). d3.range()- це утиліта D3, яка створює масив на основі свого аргументу:

var data = [];
d3.range(5000).forEach(function(el) {
 data.push({ value: el }); 
});

Ось як виглядають дані в консолі

Гострі відчуття!

Полотняний контейнер та його інструменти

The canvas element is an HTML element. It’s conceptually very much like any SVG-parent-element, which I at least usually add to a simple container div as in:

So, let’s add it to your container with D3 as in…

var width = 750, height = 400;
var canvas = d3.select('#container') .append('canvas') .attr('width', width) .attr('height', height);
var context = canvas.node().getContext('2d');

You also need to add the context, which is the canvas toolbox. The context variable is from now on the object carrying all the properties and methods, the brushes and colours you need to draw on the canvas. Without the context, the canvas element would remain empty and white. That’s all you need to setup — a canvas and its tools…

The HTML

…is simple. The main HTML structure of your site will be:

Coloured grids

 ...takes numbers between 1 and 10k 

The Javascript structure

On a top level you only need 2 functions:

databind(data) {
 // Bind data to custom elements.
}
draw() {
 // Draw the elements on the canvas.
}

Pretty straight forward so far.

Bind the elements

To bind data to the elements you first create a base element for all your custom elements you will produce and draw. If you know D3 well, think of it as a replacement to the SVG element:

var customBase = document.createElement('custom');
var custom = d3.select(customBase); // This is your SVG replacement and the parent of all other elements

Then you add some settings for your grid. In short, these settings allow you to draw a grid of squares. 100 squares build a ‘parcel’ and there is a line break after 10 parcels (or after 1,000 squares). You can adjust this for different ‘parceling’ of the squares or different line-breaking. Or just not worry about it. I suggest the latter…

// Settings for a grid with 10 cells in a row, // 100 cells in a block and 1000 cells in a row.
var groupSpacing = 4; var cellSpacing = 2; var offsetTop = height / 5; var cellSize = Math.floor((width - 11 * groupSpacing) / 100) - cellSpacing;

Now let’s start the data-binding mission. Let’s get the necessities out of the way first and create a colour scale you will apply to your squares a little later.

function databind(data) {
// Get a scale for the colours - not essential but nice.
colourScale = d3.scaleSequential(d3.interpolateSpectral) .domain(d3.extent(data, function(d) { return d; }));

Now let’s join your data to the ‘replacement-SVG’ you called custom above and add yet non-existing custom elements with the class .rect

var join = custom.selectAll('custom.rect') .data(data);

You enter the custom elements (remember nothing enters the DOM, this is all in memory).

var enterSel = join.enter() .append('custom') .attr('class', 'rect') .attr("x", function(d, i) { var x0 = Math.floor(i / 100) % 10, x1 = Math.floor(i % 10); return groupSpacing * x0 + (cellSpacing + cellSize) * (x1 + x0 * 10); }) .attr("y", function(d, i) { var y0 = Math.floor(i / 1000), y1 = Math.floor(i % 100 / 10); return groupSpacing * y0 + (cellSpacing + cellSize) * (y1 + y0 * 10); }) .attr('width', 0) .attr('height', 0);

When an element enters your model, you just give it an x and a y position as well as a width and a height of 0, which you’ll change in the upcoming update selection…

You merge the enter selection into the update selection and define all attributes for the update and enter selection. This includes a width and a height value as well as a colour from the colour scale you built earlier:

join .merge(enterSel) .transition() .attr('width', cellSize) .attr('height', cellSize) .attr('fillStyle', function(d) { return colourScale(d); });

Two things of note about this last line. When you work with SVG this line would be

.style('color', function(d) { return colourScale(d); })

But with canvas you use .attr(). Why? Your main interest here is to find a pain-free way to transfer some element-specific information. Here you want to transfer a colour-string from the databind() to the draw() function. You use the element simply as a vessel to transport your data over to where it is being rendered to the canvas.

That's a very important distinction: when working with SVG or HTML you can bind data to elements and draw or apply styles to the elements in one step. In canvas you need two steps. First you bind the data then you draw the data. You can't style the elements while binding. They only exist in memory and canvas can't be styled via CSS style properties, which is exactly what you access when using .style().

At first, this might seem limiting as you can do less in one step, but it’s conceptually almost cleaner and also gives you some freedom. .attr() allows us to send any key-value pairs on the journey. You could use other methods like the HTML .dataset property for example, but .attr() will do just fine.

Notice we don't say color but fillStyle. To be honest, you could use color or you could use chooChooTrain here. You would only need to remember this when you fetch the information later during drawing. However, as canvas uses a property called fillStyle to style elements, it seems more appropriate in this case.

Finally, you also define the exit selection, deciding what should happen to exiting elements.

var exitSel = join.exit() .transition() .attr('width', 0) .attr('height', 0) .remove();

That’s it! You can close your databind() function and move on...

} // databind()

This is not really scary coming from D3 as it’s pretty much exactly the same. You have now successfully created your data model, the way the application will think about data. Each element will get the properties it needs to be drawn via the .attr() functions and each element will be assigned a life-cycle state depending on the injected data. Our standard D3 model.

Drawing the elements

Now you need to write the draw function to get the elements on screen. Let’s just note here that nothing has happened yet. You haven’t called databind() yet because you need to find a way to draw it to the canvas first. So here we go... The draw() function doesn't need to take any arguments in this case:

function draw() {

As mentioned fleetingly above, you need to take care of cleaning the canvas every time you draw afresh. The DOM is material, in that when you draw a rect-element on it and you change its x value, it will move in the x-direction and the DOM will take care of this move (or the re-paint) automatically.

If you move a rect from x = 0 to x = 1 at a certain point in time (after a button press for example) the browser will move the rect from 0 to 1 within one tick or frame-paint (which is roughly 16ms long). If you move it from 0 to 10, it will do so in a time depending on the duration you asked this transition to happen, maybe 1 pixel per tick maybe 8 pixel per tick (for more read this blog post).

But it will tell the pixel at 0 that the rect has disappeared and the pixel at 1 that there is a rect now. Canvas doesn’t do this. You need to tell canvas what to paint, and if you paint something new, you need to tell it to remove the previous paint.

So let’s start with cleaning up anything that might be on the canvas before you draw. Here’s how:

context.clearRect(0, 0, width, height); // Clear the canvas.

Simple.

Now you…

 1. …get hold of all elements in order to
 2. loop through all elements and
 3. take the information you have stored in the databind() function to draw the element:
// Draw each individual custom element with their properties.
var elements = custom.selectAll('custom.rect');// Grab all elements you bound data to in the databind() function.
elements.each(function(d,i) { // For each virtual/custom element...
 var node = d3.select(this); // This is each individual element in the loop. context.fillStyle = node.attr('fillStyle'); // Here you retrieve the colour from the individual in-memory node and set the fillStyle for the canvas paint
 context.fillRect(node.attr('x'), node.attr('y'), node.attr('width'), node.attr('height')); // Here you retrieve the position of the node and apply it to the fillRect context function which will fill and paint the square.
}); // Loop through each element.

And that’s it! You can close the draw() function

} // draw()

When I started with canvas after a while of wanting to dive into it, this simplicity really upped my spirits.

However, nothing has happened in the browser yet. We have the tools in the databind() and the draw() function, but nothing has been drawn yet. How do you do this? If you just wanted to draw a static visual or image, you just call:

databind(data);
draw();

This would bind the data to the custom elements, which would live in memory and then draw it — once!

But you have transitions. Remember above: when you wrote the databind() function you transitioned the cell width and height from 0 to their size as well as the colour from black (the default) to the respective element’s colour. A default D3 transition lasts 250 milliseconds, so you need to redraw the squares many times in these 250 ms in order to get a smooth transition. How do you do this?

It’s again simple. You just call databind(data) to create our custom elements before you repeatedly call draw() for as long as it takes the transition to run. So in our case at least 250 ms. You could use setInterval() for this but we really should use requestAnimationFrame() in order to be as performant as possible (for more read this). There are a few ways to use it, but keeping within the D3 spirit, I suggest using d3.timer() which implements requestAnimationFrame() as well as being straight forward to use. So here we go:

// === First call === //
databind(d3.range(value)); // Build the custom elements in memory.
var t = d3.timer(function(elapsed) {
 draw();
 if (elapsed > 300) t.stop();
}); // Timer running the draw function repeatedly for 300 ms.

d3.timer() calls the callback repeatedly until elapsed (which is the passed time in milliseconds from instantiation) is past 300 and then the timer is stopped. In these 300 milliseconds, it runs the draw() at each tick (roughly each 16ms). draw() then looks at each element's attributes and draws them accordingly.

This is how a transition works in canvas. You call the drawing function right after the binding function many times. Whatever your D3-model is set up to transition (positions, colours, sizes) will be re-drawn many times with small incremental changes for each draw

Note that draw() needs to come right after the databind() function. You couldn't ask the machine to run databind(), then do something else for a second and then call draw(). Because after 1 second the transitioned states calculated by your databind() function have all transitioned already. Done, dusted and forgotten.

That’s it! You’ve bound data to custom elements and you’ve drawn it to the canvas.

Let the user update the number of squares

To give the user the chance to repeat this feat with a custom number of elements (ok, semi-custom with a maximum of 10,000) you add the following listener and handler to your text-input box:

// === Listeners/handlers === //
d3.select('#text-input').on('keydown', function() {
if (d3.event.keyCode === 13) { // Only do something if the user hits return (keycode 13).
 if (+this.value 10000) { // If the user goes lower than 1 or higher than 10k... d3.select('#text-explain').classed('alert', true); // ... highlight the note about the range and return.
 return;
 } else { // If the user types in a sensible number...
 d3.select('#text-explain').classed('alert', false); // ...remove potential alert colours from the note...
 value = +this.value; // ...set the value...
 databind(d3.range(value)); // ...and bind the data.
 var t = d3.timer(function(elapsed) {
 draw(); if (elapsed > 300) t.stop();
 }); // Timer running the draw function repeatedly for 300 ms. } // If user hits return.
}); // Text input listener/handler

Here it is again, our colourful grid of canvas squares, ready to be updated and redrawn:

Interactivity

The biggest ‘pain’ with canvas in comparison to SVG or HTML is that there are no material elements living in the DOM. If there were you could just register listeners to the elements and add handlers to the listeners. For example you can trigger a mouse-over on an SVG rect element and whenever the listener triggers, you could do something to the rect. Like showing data values stored with the rect in a tooltip.

With canvas you have to find another way to make an event heard on our canvas elements. Luckily there are a number of clever people who thought of an indirect but logical way.

So what interactivity do we want? As said above let’s go for a tooltip and let’s assume you want to show the index of the square in a tooltip as soon as you hover over the element. Not very thrilling, but the key is that you can access the data bound to the element by hovering over it.

Picking

There are a few steps involved (all logical though). But in short you will build two canvases to achieve this. One main canvas that produces our visual and one hidden canvas (as in we can’t see it) that produces the same visual. The key here is that all elements on the second canvas will be at the exact same position in relation to the canvas origin compared to the first canvas. So square 1 starts on 0,0 on the main canvas as well as on the hidden canvas. Square 2 starts on 8,0 on the main canvas as well as on the hidden canvas and so on.

There is only one important difference. Each element on the hidden canvas will get a unique colour. We will create an object (or rather an associative array or map for brevity) that links each unique colour to each element’s data.

Why? Because next we attach a mouse-move listener to the main-canvas to retrieve a stream of mouse-positions. At each mouse-position we can use a canvas-own method to “pick” the colour at this exact position. Then we just look up the colour in our associative array and we have the data ! And we’re flying…

You could say “well, my squares have already got a unique colour, I can use those?” And indeed, you could use them. However, your interactivity would go out of the window as soon as you decide to bereft your squares from the colours. So you should make sure to always have one canvas — the hidden canvas — that has a guaranteed set of unique colours for the squares.

Let’s apply this technique step by step. The code you’ve built so far can stay as it is — you just add to it as you go along.

1. Prepare the hidden canvas

First let’s create the hidden canvas that will harbour our visual with a unique colour per square.

1.1 Create hidden canvas element and set its CSS to { display: none; }.

// Rename the main canvas and add a 'mainCanvas' class to it.
var mainCanvas = d3.select('#container') .append('canvas') .classed('mainCanvas', true) .attr('width', width) .attr('height', height); // new ----------------------------------- 
// Add the hidden canvas and give it the 'hiddenCanvas' class.
var hiddenCanvas = d3.select('#container') .append('canvas') .classed('hiddenCanvas', true) .attr('width', width) .attr('height', height);

In fact, I won’t set the canvas to hidden in this example to show what is going on. But to do so, just add .hiddenCanvas { display: none; } to your CSS and the deed is done.

1.2 Build the context variable in the draw() function and pass two arguments to the function: the canvas as well as a boolean called 'hidden' determining which canvas we build (hidden = true || false) as in:

function draw(canvas, hidden) {

1.3 You now need to adapt all draw functions to include the two new draw() arguments. So from now on, you don't just call draw() you call either draw(mainCanvas, false) or draw(hiddenCanvas, true)

2. Apply unique colours to the hidden elements and map them

Here, dear reader, comes the key part of our operation, the engine of our truck, the spice in our soup.

2.1 Include a function to generate a new unique colour every time it gets called (via Stack Overflow)

// Function to create new colours for the picking.
var nextCol = 1;
function genColor(){ var ret = [];
 if(nextCol > 8); // G ret.push((nextCol & 0xff0000) >;> 16); // B
 nextCol += 1; }
var col = "rgb(" + ret.join(',') + ")";
return col;
}

genColour() produces a colour defining string in the form rgb(0,0,0). Every time it's called it increments the R value by one. Once it reaches 255, it increments the G value by 1 and resets the R value to 0. Once it reaches r(255,255,0) it increments the B value by 1 resetting the R and the G to 0 and so on.

So in total you can have 256*256*256 = 16.777.216 elements to retain a unique colour. However, I can assure you your browser will die beforehand. Even with canvas (webGL tutorial to follow).

2.2 Create the map-object that will keep track of which custom element has which unique colour:

var colourToNode = {}; // Map to track the colour of nodes.

You can add the genColour() function wherever you want in your script, as long as it's outside the databind() and draw() function scope. But note that your map variable needs to be created before and beyond the scope of the databind() function.

2.3 Add a a unique colour to each custom element as for example .attr('fillStyleHidden') and

2.4 build the map-object during element creation

Here you’ll use your ‘colour-canon’ genColour() in our databind() function when assigning the fillStyle to our elements. As you also have access to each datapoint while it's being bound to each element, you can bring colour and data together in your colourToNode map.

join .merge(enterSel) .transition() .attr('width', cellSize) .attr('height', cellSize) .attr('fillStyle', function(d) { return colorScale(d.value); });
 // new ----------------------------------------------------- .attr('fillStyleHidden', function(d) { 
 if (!d.hiddenCol) {
 d.hiddenCol = genColor(); colourToNode[d.hiddenCol] = d;
 }
 // Here you (1) add a unique colour as property to each element // and(2) map the colour to the node in the colourToNode-map.
 return d.hiddenCol;
});

2.5 You can now colour the elements according to the canvas the draw() function is rendering. You add a conditional on the fillStyle in the draw() function applying the colours for our visual to the main canvas and the unique colours to the hidden canvas. It's a simple one-liner:

context.fillStyle = hidden ? node.attr('fillStyleHidden') : node.attr('fillStyle');
// The node colour depends on the canvas you draw.

The main canvas still looks the same of course:

Let’s finally add some interactivity and start with drawing the hidden canvas whenever we move the mouse onto our main canvas.

3. Pick up the colours with the mouse

3.1 First, simply register a listener to the main canvas, listening to mouse-move events.

d3.select('.mainCanvas').on('mousemove', function() {
});

Why mousemove? As you can’t register listeners with individual squares but have to use the entire canvas you won’t be able to work with mouseover or -out events as they will only trigger when entering the canvas not the elements. In order to get the mouse position on your canvas you can do mousemove or click/mousedown.

d3.select('.mainCanvas').on('mousemove', function() {
 draw(hiddenCanvas, true); // Draw the hidden canvas.
});

This way, the first thing our user triggers when mousing over the main canvas is to unknowingly create the hidden canvas. As said, in production this canvas would be hidden, but for our educational purposes we want to see it and indeed, trigger the hidden canvas to be drawn when the mouse moves over the main canvas like so:

The colours on the main canvas range from black to red, from rgb(0,0,0) to rgb(255,0,0) and then it looks as if the same range from black to red is repeated. However, now the colour ranges from a slightly greener black, precisely from rgb(0,1,0) to rgb(255,1,0):

Zooming into the first couple of hundred squares, here are the colours of the first, the 256th and the 257th square:

3.3 As our hidden canvas is structurally a carbon copy of our main canvas, all the hidden canvas elements will be at the same position as the elements on our main canvas. So, you can now use the mouse’s x and y positions you are collecting from the listener on the main canvas to establish the same location on the hidden canvas. Back in the listener, you add:

d3.select('.mainCanvas').on('mousemove', function() d3.event.offsetY; );

Note here we take the event.layerX and event.layerY properties which return the mouse position including scrolling. This can break so use offsetX as a fallback (or just use offsetX).

3.4 The picking: Canvas greatly allows access to the pixel-data the mouse is hovering over with the getImageData() function and its .data property. In full bloom this will look like:

getImageData(posX, posY, 1, 1).data .

It will return an array with four numbers: the R, the G, the B and the alpha value. As you diligently built the colourToNode map assigning the element data to each of its hidden colours, you can now access this element's data simply by looking up the colour in the map!

d3.select('.mainCanvas').on('mousemove', function() d3.event.offsetX; var mouseY = d3.event.layerY );

And indeed, logging the nodeData to the console returns an object every time you hover over a square:

The data per node now shows the value which constitutes the original data as well as the key hiddenCol showing this node's colour for the hidden canvas:

3.5 Finally — and that’s a formality — you add the tooltip

d3.select('.mainCanvas').on('mousemove', function() {
 // Draw the hidden canvas. draw(hiddenCanvas, true);
 // Get mouse positions from the main canvas. var mouseX = d3.event.layerX || d3.event.offsetX; var mouseY = d3.event.layerY || d3.event.offsetY;
 // Get the toolbox for the hidden canvas. var hiddenCtx = hiddenCanvas.node().getContext('2d');
 // Pick the colour from the mouse position. var col = hiddenCtx.getImageData(mouseX, mouseY, 1, 1).data;
 // Then stringify the values in a way our map-object can read it. var colKey = 'rgb(' + col[0] + ',' + col[1] + ',' + col[2] + ')';
 // Get the data from our map! var nodeData = colourToNode[colKey]; console.log(nodeData);
 // new -----------------------------------------------
 if (nodeData) { // Show the tooltip only when there is nodeData found by the mouse
 d3.select('#tooltip') .style('opacity', 0.8) .style('top', d3.event.pageY + 5 + 'px') .style('left', d3.event.pageX + 5 + 'px') .html(nodeData.value); 
 } else { // Hide the tooltip when the mouse doesn't find nodeData. d3.select('#tooltip').style('opacity', 0); }
}); // canvas listener/handler

That’s it! You’ve visualised a large number of elements on canvas — more than you would’ve been able to enjoy problem-free with SVG. You still used D3’s lifecycle model and you added some interactivity to access the data attached to each element. These three steps should enable you to do pretty much anything or at least more than what you’re used to when working with D3 and SVG.

There’s a step-by-step manual from scratch to interactive D3/canvas on my blog which allows internal page links. This way you can see the whole process in one view and click your way through it with ease:

…and here’s the full code again.

I hope you enjoyed reading this and please do say hello and/or …

lars verspohl www.datamake.io @lars_vers //www.linkedin.com/in/larsverspohl

…is always grateful for a like? or a follow he can return.