Як отримувати push-сповіщення, працюючи з Ionic 4 та Firebase

Повний покроковий посібник, який допоможе вам досягти правильного шляху для iOS та Android

Налаштування push-сповіщень може бути справді неприємним та трудомістким. Тож я пройшов усі налаштування та підготував для вас цей підручник.

Обов’язкова умова

Ionic 4 вже повинен бути встановлений.

Навігація по розділах

 1. Встановлення пакета
 2. Налаштування Firebase для Android та iOS
 3. Впровадження коду push-сповіщень
 4. Тестуйте push-сповіщення на Android
 5. Попереднє налаштування push-сповіщень iOS
 6. Перевірте push-сповіщення на iOS

1. Встановлення пакета

Відкрийте свій проект Ionic в редакторі кодування на ваш вибір, а також відкрийте свій термінал. Перейдіть до папки вашого проекту.

Спочатку ми встановимо всі необхідні пакети.

Що нам потрібно встановити:

 • Плагін Cordova для Firebase:ionic cordova plugin add cordova-plugin-firebase
 • Власний пакет Firebase: оскільки Ionic 4 знаходиться в бета-версії, перевірте свої рідні пакети Ionic package.json та встановіть ту саму версію, що й інші Ionic-нативні пакети. Нарешті, наберемо:npm install --save @ionic-native/[email protected]
 • Останній пакет, AngularFire 2 . Це бібліотека для Angular та Firebase:npm install --save angularfire2 firebase

Пакети встановити, готово! Переходимо до другого розділу.

2. Налаштування Firebase для iOS та Android

Перш ніж ми почнемо всі налаштування, я маю попередити вас, що ви не можете перевірити свої push-сповіщення на емуляторі iOS. Щоб перевірити це, потрібно мати обліковий запис розробника Apple, вартість якого становить близько 99 доларів США на рік. Я пропоную вам все-таки пройти налаштування iOS, щоб це краще зрозуміло майбутні проекти.

Примітка: Кроки, які починаються тут, дуже важливі, тому будьте терплячі. Читайте повільно і переконайтеся, що все правильно. Шукати проблеми після того, як усі налаштування можуть бути дуже неприємними, повірте мені - я кажу з власного досвіду.

iOS

Перейдіть на сторінку Firebase і увійдіть до консолі. Якщо у вас ще не створений проект, зробіть це зараз. Ви повинні побачити цей екран.

Натисніть кнопку iOS, і ви побачите таке:

Тепер нам потрібно надати наш ідентифікатор пакета iOS, і це має бути так само, як у вашому проекті Ionic. Скажімо, я хочу мати назву пакета com.filipjerga.angularcourse, тоді мені потрібно зробити наступне:

Відкрийте свої проекти Ionic та перейдіть до файлу “config.xml”. Давайте перевіримо елемент віджета. Атрибут Id містить унікальний ідентифікатор вашої програми . Я вже говорив, що якщо ви вказали ім’я свого пакета com.filipjerga.angularcourseу Firebase, ідентифікатор у вашому проекті Ionic повинен бути однаковим! Ви також можете залишити ідентифікатор, оскільки він уже є у вашому проекті Ionic, але тоді вам потрібно змінити його у Firebase.

Отримавши значення id, не забудьте надати його своїй програмі Firebase як ідентифікатор пакета.

Це має бути все на першому кроці реєстрації заявки. Цей крок має вирішальне значення, тому перевірте значення ідентифікатора у віджеті та ідентифікаторі пакета вашої програми Firebase .

Залиште інші поля порожніми та натисніть «Зареєструвати додаток».

Тепер нам потрібно завантажити “GoogleService-Info.plist”.

Після завантаження вставте його в базову папку своїх проектів. Ви можете побачити структуру папок у моєму проекті тут.

Ми можемо пропустити всі подальші кроки, оскільки вони не потрібні для налаштування проекту Ionic. Ви повинні мати готову програму IOS.

Android

Наступні кроки для Android майже такі ж, як для налаштування iOS:

 • Натисніть "додати додаток" для Android, як і раніше в iOS.
 • Назва пакета Android повинна збігатися з ідентифікатором нашого віджету, у моєму випадку: com.filipjerga.angularcourse
 • Далі завантажте google-services.json. Як і раніше з файлом iOS, нам потрібно скопіювати його в базову папку наших програм
 • Натискайте “Далі”, доки не перейдете до останнього кроку, який ви можете пропустити, і в результаті ви отримаєте обидві створені програми.

Ага! Вітаємо! Але ще рано вболівати.

3. Впровадження коду сповіщення

Імпорт пакунків

Настав час нарешті зігріти пальці, набравши якийсь код. Ми почнемо з імпорту пакунків, які ми встановили раніше.

 1. Йти до app.module.ts
 2. Ваш файл повинен виглядати так:
import { NgModule } from '@angular/core'; import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; import { RouterModule, RouteReuseStrategy } from '@angular/router'; import { IonicModule, IonicRouteStrategy } from '@ionic/angular'; import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen/ngx'; import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar/ngx'; import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; import { AppComponent } from './app.component'; import { AngularFireModule } from 'angularfire2'; import { AngularFirestoreModule } from 'angularfire2/firestore'; import { Firebase } from '@ionic-native/firebase/ngx'; const config = { apiKey: "AIzaSyD-K6SlFECXKmd8iHwEvggVtavKgyPF2k8", authDomain: "angular2-course-9270e.firebaseapp.com", databaseURL: "//angular2-course-9270e.firebaseio.com", projectId: "angular2-course-9270e", storageBucket: "angular2-course-9270e.appspot.com", messagingSenderId: "443316848633" }; @NgModule({ declarations: [AppComponent], entryComponents: [], imports: [ BrowserModule, IonicModule.forRoot(), AppRoutingModule, IonicStorageModule.forRoot(), AngularFireModule.initializeApp(config), AngularFirestoreModule], providers: [ StatusBar, SplashScreen, Firebase, { provide: RouteReuseStrategy, useClass: IonicRouteStrategy } ], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule {}

Ви можете бачити як Firebaseу масиві провайдерів, так AngularFirestoreModuleі AngularFireModuleв імпорті.

Але звідки взявся configпредмет? Ви можете побачити там багато інформації як “apiKey, authDomain” тощо.

To answer this we need go back to our Firebase console and create a web app.

You need to click on a web platform icon on the right from the Android icon (see the image above). When the web app is selected you will be presented with your own config object.

Now it’s time to copy whole config object to app.module.ts in our Ionic projects. Please make sure you change it for your config object! Mine will not work for you.

Now we can start working on the implementation of the push notification service.

Push notification service

Let’s create a new service. Call it what you like. I will call mine fcm.service.ts. FCM stands for Firebase Cloud Messaging.

First, let’s take a look at the service implementation. I will explain it line by line.

import { Injectable } from '@angular/core'; import { Firebase } from '@ionic-native/firebase/ngx'; import { Platform } from '@ionic/angular'; import { AngularFirestore } from 'angularfire2/firestore'; @Injectable() export class FcmService { constructor(private firebase: Firebase, private afs: AngularFirestore, private platform: Platform) {} async getToken() { let token; if (this.platform.is('android')) { token = await this.firebase.getToken(); } if (this.platform.is('ios')) { token = await this.firebase.getToken(); await this.firebase.grantPermission(); } this.saveToken(token); } private saveToken(token) { if (!token) return; const devicesRef = this.afs.collection('devices'); const data = { token, userId: 'testUserId' }; return devicesRef.doc(token).set(data); } onNotifications() { return this.firebase.onNotificationOpen(); } }

If we want to send a push notification to a device, we need to get an unique identifier of the device. In this case it’s called a token.

We need to check for a platform specific device, because of an additional step in the iOS setup. iOS requires explicit permissions to receive push notifications.

Now we need to store this token somewhere, but where? We will store tokens in the Firebase database. You can see, I am creating device collections and I am filling them with datathat contains the token and just a testing UserId. Perfect! Now, we have stored our token and we can subscribe to notifications.

Subscribing to notifications is actually very simple. We just need to call this.firebase.onNotificationOpen()

Amazing. Service checked!

All of this is nice but kinda useless, since we are not using our service yet. Let’s fix it!

Move to your app.component.tsand write the following:

import { Component } from '@angular/core'; import { Platform } from '@ionic/angular'; import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen/ngx'; import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar/ngx'; import { FcmService } from './shared/service/fcm.service'; import { ToastService } from './shared/service/toast.service'; import { ToastController } from '@ionic/angular'; @Component({ selector: 'app-root', templateUrl: 'app.component.html' }) export class AppComponent { constructor( private platform: Platform, private splashScreen: SplashScreen, private statusBar: StatusBar, private fcm: FcmService, private toastr: ToastService, public toastController: ToastController ) { this.initializeApp(); } private async presentToast(message) { const toast = await this.toastController.create({ message, duration: 3000 }); toast.present(); } private notificationSetup() { this.fcm.getToken(); this.fcm.onNotifications().subscribe( (msg) => { if (this.platform.is('ios')) { this.presentToast(msg.aps.alert); } else { this.presentToast(msg.body); } }); } initializeApp() { this.platform.ready().then(() => { this.statusBar.styleDefault(); this.splashScreen.hide(); this.notificationSetup(); }); } }

Especially important here is the function notificationSetup.

We are getting an unique token of the device first.

We are also subscribing to incoming notifications from Firebase.

When the message is received, we need to check, again, for specific platforms. On iOS your message text is under aps.alert . On Android it’s under body.

Then we will just simply display the received message as a Toast.

Now the code setup is done. We are getting very close! It’s time to test it out.

4. Test push notifications on Android

All of the required setup for Android should be done right now. You can start emulating your app by:

ionic cordova emulate android

or

ionic cordova build android and open your build manually in Android Studio.

Let’s launch our applications and go to a Home menu, so we will see a push notification there. Make sure your application was launched properly in emulator and you have no errors.

Go back to your browsers to your Firebase Applications. Now it’s time to inspect our Firebase Database. You can find the database option in the left panel under the Develop category.

After your application was launched in emulators, the code from app.component.ts we wrote a few moments ago ran. No wonder our database is populated. In the “saveToken” function we specified the “devices” collection and we saved the token with the user id as a document into this devices collection. That is what we see in our database.

In my case, I have multiple tokens in my database but you should have only one since we’ve run our app the first time. You will create a new document per unique device/emulator you are running your app on.

Now it’s time to copy this token in order to send push notification to a specific device.

Navigate to the left panel to a grow tab and click on cloud messaging.

Now we need to fill in the necessary data. Enter the text of your message and provide the token of the device from the database we just copied.

When you are sending a message, open your emulated device simultaneously and watch what happens.

Send a message, aaaaand Congrats! Now your Android setup is done and you are able to send push notifications! Isn’t that awesome?

5. iOS push notification pre-setup

Buckle up guys, iOs setup is coming. Let’s separate this setup into multiple steps, so we will not have a panic attack. Let’s dig in!

First, build your application for iOS: ionic cordova build ios

Open your Xcode, and find your built app in platforms/ios/nameofyourapp.xcodeproj . Open it.

This should open a tree structure of your application on the left side. Double Click the root file of this structure. This will open an additional menu with more settings for your app.

Sign in with your developer account.

5. Open the top “Capabilities” tab and enable “Push Notifications”.

6. Navigate to your Apple developer account page. Under “Certificates” select “All” and click "+" to add a new certificate.

Enable the Apple Push Notification service and proceed to the next step.

Now let’s choose your application.

We need to request a certificate. On your Mac, go to “Keychain Access” -> “Certificate Assistant” -> “Request a Certificate From a Certificate Authority”.

Complete all the necessary information — your email and common name — and save it to disk.

In the Apple Console proceed to the next step and upload your certificate request.

In the next step your certificate should be created and you can download it. You will need it later.

Now we need to create a service key to enable Apple push notifications. Under “Keys” select “All” . Choose your key name. Enable “Apple Push Notifications service (APNs)”.

Click “Continue” and confirm your key. Never share such data with others. You can now download your key.

Now we need to go back to Firebase.

In Firebase, open your iOS application and navigate to “Cloud Messaging”.

We need to upload our APN Authentication Key we generated a while ago. Click “Upload”.

Provide all the information and upload the key.

First, upload your “.p8” file, downloaded from the Apple console earlier. Enter your Key ID. You can get the App ID prefix from the Apple console in “Identifiers”->“App IDs”->“Your App”->“Prefix”.

That’s it. Tears of joy are running down my face.

We can test Push Notifications on iOS. Let’s not forget we need to use a real device.

6. Test push notification on iOS

First, we need to build our applications so let’s run: ionic cordova build ios

In Xcode you can run your application on a device connected by USB with your computer.

Let’s wait until everything is launched. We can now repeat the steps to send push notifications from Section 4, because it is the same as on Android.

Remember that you need to use a new token now, that was generated for your iOS device. Go to Databases, get a new token, and send a push notification. Your result should look like this.

I hope you have been successful with setting up your push notifications. It takes some time and patience to get everything right, but the outcome and benefits are amazing.

If you like my tutorial and you are interested in more, you can check out my course on Udemy: Ionic 4 Crash Course with Heartstone API and Angular.

For a full project see my Github Repo.

Happy Coding!

Filip